Sverigedemokraterna i Tyresö

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Tyresö

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 

 

Ordförande SD Tyresö: Henrik Mellström

————————————————
Vill du stödja SD Tyresö:
pg 58 13 55-5
 • Björkbacken, saga med ett sorgligt slut?

  Av tonybjorklund den 18 november, 2019
  0

  Björkbacken´s vård- och omsorgsboende,en saga med sorgligt slut?

  När ärendet om Björkbackens vara eller inte vara blev en aktuell fråga under föregående mandatperiod beslutade Sverigedemokraterna att driva frågan om ett bevarande av Björkbacken. Erfarenhet och kunskap om verksamheten gjorde oss fast beslutna om att en renovering av verksamhetslokalerna var bättre än att lägga ner vilket var det alternativ som gavs.

  Initialt fanns det två bud om kostnaderna, förvaltningens bedömning om 35 miljoner och ett uttalande från det nuvarande minoritetsstyret om att kostnaderna kunde vara avsevärt lägre, 12 miljoner.

  Under det gångna året (2019) har kostnaderna och omfattningen av åtgärderna ökat lavinartat. När ärendet var uppe för beslut på kommunstyrelsens sammanträde 12 november presenterades och beslutade minoritetsstyret att bekosta ombyggnation av Björkdalen motsvarande 55 miljoner och Björkebo 38 miljoner, totalt alltså 93 miljoner kronor.

  Då är inte kostnaderna för ett uppförande av nytt verksamhetshus (i stället för det befintliga sk vinkelhuset som minoritetsstyret inte anser kunna användas för verksamheten) som det idag inte finns någon siffra på men som troligen kommer kosta avsevärt mer.

  Utöver detta så var ett annat argument tidigare att man inte vill flytta på de äldre från Björkbacken, detta överger nu Tillsammans för Tyresö. Tony Thorén (L) sa nyligen i ”Mitt i” att arbete ska påbörjas när alla äldre flyttat till det nya äldreboendet i Fornuddsparken 2020.

  Allt detta sammantaget gör nu att vi Sverigedemokrater inte längre kan ställa oss bakom denna farsartade utveckling. Därför sade vi bestämt Nej till detta på kommunstyrelsesammanträdet.

  Vi vill vara tydliga med att vi fortfarande anser den mest fördelaktiga lösningen vara att bevara den verksamhet som tidigare fanns. Lösa de mindre problem som behöver lösas för att verksamhetslokalerna ska vara godkända enligt arbetsmiljöverket. Björkbacken har alltid varit ett uppskattat boende och kan så förbli med rätt politiska beslut.

 • Vår tid är nu! Bli medlem i Sverigedemokraterna

  Av fredrik.lindahl den 28 oktober, 2019
  0

  Enligt de senaste opinionsundersökningarna är Sverigedemokraterna snart Sveriges största parti.

  Vi driver samtidigt på den politiska agendan i varje kommun, i regionen och i riksdagen. Valrörelsen till valet 2022 har redan börjat och vi behöver ditt stöd.

  Tveka inte längre, bli medlem i folkrörelsen Sverigedemokraterna idag genom att klicka på länken nedan.

 • Angående beslut om planprogram Trollbäckens centrumstråk

  Av tonybjorklund den 23 oktober, 2019
  0

  Sverigedemokraterna i Tyresö genom Per Carlberg har i dag lämnat ett återremissyrkande i samband med Stadsbyggnadsutskottets beslut om antagande av planprogram för Trollbäckens centrumstråk.

  Sverigedemokraternas inställning till utvecklingen av samhällen och tätorter rent generellt är att dessa ska få växa i ett mer balanserat tempo och mer självständigt än vad som är realitet idag. Tyresö specifikt har de senaste åren pressats in i en onaturlig befolkningstillväxt vilket i flera fall resulterat i att man bygget sönder tidigare idylliska och välfungerande områden.

  Ni kan läsa återremissyrkandet i sin helhet genom att klicka på nedanstående länk (Återremissen i PDF format).

  Återremissyrkande rörande Trollbäckens centrumstråk

 • Motion om integrationsplikt för nyanlända

  Av tonybjorklund den 10 oktober, 2019
  0

  ”Svenska samhället bygger på grundläggande värderingar så som demokratiska principer och jämställdhet, värderingar som måste upprätthållas och värnas utan kompromisser. Svenska samhället bygger även på ett väl utbyggt välfärdssystem och socialt skyddsnät, som grundar sig på att människor arbetar och betalar skatt. Upprätthåller vi inte den ordningen kommer nuvarande system att urholkas och kollapsa. Det är viktigt att vi är tydliga med att alla måste bidra och att vi ställer samma krav på alla”.

  Detta är något som vi Sverigedemokraterna ser som en självklarhet då vi anser att man ska ställa tydliga krav på att den som vill komma till Sverige skall integrera sig i samhället. Det gäller framför allt vikten av att lära sig svenska språket och att göra sig anställningsbar samt att komma i egenförsörjning. En viktig del i integrationen är att anpassa sig efter det svenska samhället och de normer och värderingar som gäller här. God förståelse och kunskap om vad som gäller i Sverige ökar möjligheten att komma in i det svenska samhället.

  Integrationsplikten innebär att den migrant som inte vill ställa upp på de premisser som ställs upp inte heller ska få ta del av det svenska välfärdssamhället och vad det erbjuder fullt ut. Krav som ställs är bland annat obligatorisk samhällsorientering, utbildningsplikt, ökade aktivitetskrav under etableringstiden och riktiga ansträngningar att lära sig det svenska språket. Den migrant som inte ställer upp på detta får bland annat rätten till vissa ersättningar inskränkta samt att exempelvis kontraktstiden för etableringsboende sänks avsevärt.

  Integrationsplikt har redan införts i andra kommuner såsom Vellinge. Landskrona och några till. Det finns även andra kommuner som infört varianter på integrationsplikt, mer eller mindre skarpa. Även i andra Europiska länder kommer nu krav på integrationsplikt för migranter.

  Vi Sverigedemokrater i Tyresö tar nu detta på allvar och har därför lämnat in en motion om att införa integrationsplikt även i Tyresö.

  Läs mer om vår politik på https://tyreso.sd.se/val-2018/ samt https://tyreso.sd.se/var-politik/

  Vill du bli medlem i SD Tyresö anmäl dig här https://formular.sd.se/sd/medlemsansokan/

 • Bilbränder. Personrån. Otrygghet. Är det så vi ska ha det i Tyresö?

  Av tonybjorklund den 29 september, 2019
  0

   

  Bilbränder. Personrån. Otrygghet. Är det så vi ska ha det i Tyresö?

  Återigen har det brunnit bilar i misstänkt anlagda bränder under natten på flera platser i Tyresö. Under sommaren och början på hösten har brottsligheten eskalerat i Tyresö på ett sätt vi aldrig tidigare beskådat.

  SD Tyresö lade redan 2013 för första gången motion om övervakningskameror i Tyresö och återkom med ny motion 2017 och trots att Tyresö kommun svarat att man utreder frågan har ingenting hänt.

  Flera gånger har företrädare för SD Tyresö ställt interpellationer och frågor till kommunstyrelsens ordförande rörande tryggheten i Tyresö. Vid nästa kommunfullmäktige 20191024 ligger återigen en interpellation för besvarande om situationen i Tyresö.

  SD Tyresö som enda parti har tagit fram ett flerpunktsprogram för ökad trygghet i Tyresö (läs mer i vår budget: Sverigedemokraternas Budget 2020 – Tyresö kommun)

  Det vi kan konstatera är att det Socialdemokratiskt styrda minoritetsstyret i Tyresö inte verkar vara det minsta intresserad av att komma tillrätta med den eskalerande otrygghets- och våldsspiralen i Tyresö.

  Läs mer om våra initiativ på vår hemsida under Vår Politik