Sverigedemokraterna i Tyresö

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Tyresö

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 

 

Ordförande SD Tyresö: Henrik Mellström

————————————————
Vill du stödja SD Tyresö:
pg 58 13 55-5
 • Bilbränder. Personrån. Otrygghet. Är det så vi ska ha det i Tyresö?

  Av tonybjorklund den 29 september, 2019
  0

   

  Bilbränder. Personrån. Otrygghet. Är det så vi ska ha det i Tyresö?

  Återigen har det brunnit bilar i misstänkt anlagda bränder under natten på flera platser i Tyresö. Under sommaren och början på hösten har brottsligheten eskalerat i Tyresö på ett sätt vi aldrig tidigare beskådat.

  SD Tyresö lade redan 2013 för första gången motion om övervakningskameror i Tyresö och återkom med ny motion 2017 och trots att Tyresö kommun svarat att man utreder frågan har ingenting hänt.

  Flera gånger har företrädare för SD Tyresö ställt interpellationer och frågor till kommunstyrelsens ordförande rörande tryggheten i Tyresö. Vid nästa kommunfullmäktige 20191024 ligger återigen en interpellation för besvarande om situationen i Tyresö.

  SD Tyresö som enda parti har tagit fram ett flerpunktsprogram för ökad trygghet i Tyresö (läs mer i vår budget: Sverigedemokraternas Budget 2020 – Tyresö kommun)

  Det vi kan konstatera är att det Socialdemokratiskt styrda minoritetsstyret i Tyresö inte verkar vara det minsta intresserad av att komma tillrätta med den eskalerande otrygghets- och våldsspiralen i Tyresö.

  Läs mer om våra initiativ på vår hemsida under Vår Politik

 • Motion av Per Carlberg (SD) och Ronnie Norén (SD) om inköp av dagligvaror via internet till brukare inom hemtjänstverksamheten

  Av tonybjorklund den 27 september, 2019
  0

  Just hanteras ett antal motioner som representanter för SD Tyresö lämnat in under året.

  Sverigedemokraterna Per Carlberg och Ronnie Norén har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om inköp av dagligvaror via internet till brukare inom hemtjänstverksamheten. Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige ger i uppdrag åt äldre- och omsorgsnämnden att insamla, ta del av samt utvärdera den samlade erfarenhet som finns runt e-inköp av dagligvaror, och att införa inköp av dagligvaror via internet inom hemtjänstens verksamhets område.

  Läs motionen i sin helhet: Motion av Per Carlberg (SD) och Ronnie Norén (SD) om inköp av dagligvaror via internet till brukare inom hemtjänstverksamheten

 • SD Tyresö motion om palliativ vårdavdelning

  Av tonybjorklund den 28 augusti, 2019
  0

  ”I Sverige avlider ca 90 000 personer om året. Av dessa är ca 80 % i behov av palliativ vård. Möjligheten till att få palliativ vård har ökat men tillgången till palliativ vård är ojämlik över landet. Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag tagit fram ett kunskapsstöd för god palliativ vård. Målet är att patienterna ska få tillgång till en kunskapsbaserad och likvärdig palliativ vård, oavsett bostadsort, diagnos, ålder eller kön.

  Definition av palliativ vård enligt WHO ”Palliativ vård bygger på ett förhållningssätt som syftar till att förbättra livskvaliteten för patienter och de närstående, genom att förebygga och lindra lidandet genom tidig upptäckt, bedömning och behandling av smärta och andra fysiska, psykosociala och andliga problem som kan uppkomma i samband med livshotande sjukdom.”

  Detta skriver vi Sverigedemokrater i Tyresö i den motion som lämnades in den 24 januari 2019 till kommunfullmäktige. Det fanns tidigare en palliativ vårdenheten på äldrecentrum (Kastanjen) som trots goda intentioner var dömd att misslyckas från början. Den stora och opersonliga avdelningen med en allt för blandad boendeblandning, gav aldrig det lugn som den palliativa avdelningen var tänkt att vara. En avdelning med människor i livet slutskede bör och ska inte ha fler patienten än 8-10, Kastanjen hade 26. Vår tanke med en palliativ avdelning är att många som kommer att bo här är äldre, men ett undantag bör kunna göras så att avdelningen kan ta emot människor i livets slutskede i alla åldrar. Ett nära samarbete med ASIH, kyrkan och kuratorer är ett måste.

  Vi från Sverigedemokraterna vill med denna motion visa på behovet av en lugn och trygg inrättning, med rätt förutsättningar för en stillsam och värdig tid i livets slut. En fin gest från Tyresö kommun är att du ska kunna födas, leva och dö i din hemkommun, bland nära och kära under bästa möjliga förutsättningar.

  Läs mer om vår politik på https://tyreso.sd.se/val-2018/ samt https://tyreso.sd.se/var-politik/

  Vill du bli medlem i SD Tyresö anmäl dig härhttps://formular.sd.se/sd/medlemsansokan/

 • SD Tyresö deltog vid Sommarfestivalen 2019

  Av tonybjorklund den 27 augusti, 2019
  0

   

  Under helgen har Sverigedemokraternas Sommarfestival i Sölvesborg genomförts. Många Sverigedemokrater från hela landet träffas, samtalar, lyssnar på Jimmie Åkessons sommartal blandat med mycket bra musik och god mat.

  Från SD Tyresö fanns i år totalt 7 deltagande. Många nya kontakter knöts och nya trevliga vänskaper etablerades som vi hoppas att få återse kommande år.

  Här kommer lite bilder från helgen (inkl nya bekantskaper från Dalarna).

   

 • SD Tyresö säger Nej till bro över Nyforsviken

  Av tonybjorklund den 27 juni, 2019
  0

  Tyresö kommun har startat ett prestigeprojekt i form av en ny bro över Nyforsviken, en ny entré till Tyresta Nationalpark. När de första diskussionerna uppkom ställde sig Sverigedemokraterna Tyresö försiktigt positiva till bron då det i initialskedet pratades om en smal gång- och cykelbro till en låg kostnad över viken in till nationalparken. När nu projektet gått vidare har det tyvärr vuxit i en omfattning som vi inte längre kan ställa oss positiva till.

  Underhållet på Tyresös gator och vägar har under en längre tid fått stå tillbaka, något som Tyresöborna fått erfara. Den ackumulerade kostnaderna för underhållet har vuxit sig stort. Därför anser vi i Sverigedemokraterna att en omfattande satsning på underhåll av befintligt gatu- och vägnät behöver prioriteras framför dyra prestigeprojekt i form av en bro övre Nyforsviken.

  Vi ser även problem med att den tilltänkta bron ska vara så bred att även fordon i form av 4-hjulingar ska kunna få tillgång till Tyresta nationalpark. Detta är något som dessutom medföra att bron blir avsevärt dyrare än initialt bedömt i samband med beslut i Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2016.

  Därför säger Sverigedemokraterna Tyresö nu NEJ till den tilltänkta bron över Nyforsviken och anser att pengarna ska satsats på underhåll av kommunens gatu- och vägnät.