Sverigedemokraterna i Tyresö

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Tyresö

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

DSC_9904-2

 

Postadress

SD Tyresö
Box 218
13527 Tyresö
Stöd SD Tyresö:
pg 58 13 55-5
Skicka e-post till oss
Tel: 08-5782 9812 alt. 070-488 9812
 • Möjlighet till ökad kameraövervakning i Tyresö utreds

  Av tonybjorklund den 21 december, 2017
  0

  Under föregående år har Tyresö bland annat fått uppleva upprepade bilbränder, vandalism i form av avföring som kletas på lekplatser och en skjutning vid Njupkärrs skola. Under en enstaka vecka föregående år registrerades totalt 38 ”händelserapporter” från polisens regionsledningscentral- RLC. Samtidigt registrerades under samma period, totalt 46 polisanmälningar i Tyresö kommun. Dessa berörde bland annat inbrott, misshandel och bilbränder. Detta är endast få exempel men ändå är det något som skulle anses ganska otänkbart för bara 15 år sedan.

  Tryggheten i Tyresö måste återerövras. Hösten 2007 genomförde Brottsförebyggande rådet (BRÅ) en metaanalys som omfattade 41 studier om kameraövervakningens brottsförebyggande effekter. När studierna vägdes samman syntes en signifikant 16-procentig minskning av brottsligheten i de kameraövervakade försöksområdena jämfört med i de icke kameraövervakade kontrollområdena. Analysen visade en brottsminskning med 51 procent på parkeringsplatser, en minskning med 7 procent i centrum- och allmänna bostadsområden och en minskning med 23 procent i kollektivtrafiken.

  Därför motionerade Per Carlberg om ökad kameraövervakning i Tyresö. Kommunfullmäktige ansåg motionen vara besvarad då Tyresö kommun vill utreda behoven av kameraövervakning för att öka tryggheten i Tyresö.

  Nedan finns en artikel som publicerades den 14 december i Mitt i Tyresö:

  ”Kommunstyrelsen vill utreda om det behövs fler övervakningskameror i Tyresö. Förslaget kommer från Per Carlberg (SD) som tycker att tryggheten i kommunen försämrats under de senaste 15 åren.”

  Övervakningskameror kan sättas upp i Tyresö

 • Nej till minskade budgetramar för våra barn- och äldreverksamheter

  Av tonybjorklund den 21 december, 2017
  0

  Som en följd av det stora underskott som Socialnämnden uppvisat de senaste åren vill nu den Moderatledda alliansen skära ner på fler områden, nedanstående är ett par av de områden som påverkas negativt:

  -1,4 miljoner till minskade omställningskostnader för Fornuddens skola
  -4,6 miljoner till äldreomsorgen
  -1 miljon för förskoleverksamheten

  Vi har redan i vår budget för 2018 tillfört 8,5 miljoner till Individ- och familjeomsorgen som idag är den verksamhet inom Socialnämndens ansvarsområde som går med mest omfattande underskott. Detta utan att göra de nedskärningar som nu beslutats om.

  Vi Sverigedemokrater anser det vara helt oacceptabelt att skära ner på äldreomsorgen, skolan och förskolan för att rädda upp en budget som redan från början var undermåligt planerad. Därför yrkade vi avslag till att revidera de ekonomiska ramarna för 2018. Nedan finns vår reservation mot beslutet taget i kommunfullmäktige 14 december.

  Revidering av ramar inom kommunplan 2018

  Enligt kommunallagen ska kommunen fastställa mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Enligt samma lag ska kommunens ekonomi vara i balans, det vill säga de löpande intäkterna ska överstiga kostnaderna. Trots det konstateras att Socialnämnden återkommande går med ett omfattande underskott. Det totala underskottet de tre senaste åren i Socialnämnden uppgår nu till totalt 55,2 miljoner enligt prognos och underskottet ser inte ut att bromsa in.

  Nu föreslås revideringar av de ekonomiska ramarna för 2018 som innebär att barn och äldre inom kommunens verksamhetsområde får sämre förutsättningar under 2018. Detta samtidigt som individ- och familjeomsorgen där flyktingmottagandet ingår och har medfört stora underskott i kommunens ekonomi 2017 nu får ett tillskott på 8 miljoner kronor.

  Sverigedemokraterna anser inte att det är acceptabelt att Socialnämnden underskott ska få gå ut över våra barn genom försämrade ekonomiska förutsättningar till skol- och förskoleverksamhet eller våra äldre genom minskad äldreomsorgsbudget.

  Ett antagande av den Sverigedemokratiska budgeten i kombination med vår politik hade inte inneburit nedskärningar av denna art och därför kan vi inte ställa oss bakom dessa revideringar.

 • Vi accepterar inte att Socialnämnden tillåts gå med underskott!

  Av tonybjorklund den 21 december, 2017
  0

  Sverigedemokraterna i Tyresö yrkade vid kommunfullmäktige den 14 december på avslag till att tillåta Socialnämnden gå med underskott 2017. Detta är en kraftfull markering från vår sida att det inte är acceptabelt att Socialnämnden år efter år tillåts gå med så stora underskott, underskott som till stor del beror på ansvarslös migrationspolitik. Nedan finner ni den skriftliga reservation som inlämnades i samband med beslutet där samtliga partier i Tyresö kommun utom Sverigedemokraterna återigen tillät Socialnämnden gå med närmare 40 miljoner i underskott. Tyvärr ser det inte ut som att det kommer stanna på denna nivå!

  Socialnämndens anhållan om tillåtet underskott

  Enligt kommunallagen ska kommunen fastställa mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Enligt samma lag ska kommunens ekonomi vara i balans, det vill säga de löpande intäkterna ska överstiga kostnaderna. Trots det konstateras att Socialnämnden återkommande går med ett omfattande underskott. Det totala underskottet de tre senaste åren i Socialnämnden uppgår nu till totalt 55,2 miljoner enligt prognos och underskottet ser inte ut att bromsa in.

  Det bekymrar Sverigedemokraterna i Tyresö att detta får fortgå utan kraftfulla åtgärder för att stoppa denna trend, detta speciellt när en stor del av underskottet beror på kostnader relaterat till migration. En Sverigedemokratisk budget medför inte omfattande kostnader av detta slag.

  Sverigedemokraterna anser inte att det är acceptabelt att Socialnämnden tillåts gå med underskott och av den anledningen kan vi inte heller ställa oss bakom beslutet att tillåta att nämnden går med underskott 2017.

 • Bevara Björkbackens äldreboende

  Av tonybjorklund den 11 december, 2017
  0

   

  Sverigedemokraterna i Tyresö har den senaste tiden särskilt uppmärksammat situationen för de äldre på Björkbackens äldreboende som den moderatledda alliansen beslutat att stänga och framöver ersätta med nybyggda äldreboenden i stället för att genomföra de justeringar som arbetsmiljöverket rekommenderat.

  I den rådande ekonomiska situation som Tyresö Kommun och Socialnämnd/Socialförvaltning befinner sig i med stora underskott föreslås nu minskad budget på äldreområdet 2018.

  Sverigedemokraterna tycker inte att detta är en bra lösning utan föreslår den moderatstyrda alliansen att riva upp sitt beslut att lägga ner Björkbackens äldreboende. Det är varken lämpligt att stänga, flytta äldre eller bygga nytt och dyrt i rådande situation.

  Ni som vill bevara Björkbacken, Sverigedemokraterna driver frågan vidare.

  Rösta rätt, Rösta #SD2018

 • Vilken lyckad kväll, vilka föreläsningar, vilken publik och vilket gofika!

  Av tonybjorklund den 30 november, 2017
  0

  Ett stort tack alla medlemmar och sympatisörer som besökte oss igår på vår föreläsningskväll i Tyresö. 💕
  Det var så trevligt att träffa er och så roligt att ni kom resande från så många olika kommuner.
  Vi hoppas att ni blev nyfikna på oss efter föreläsningarna om vårt kvinnoförbund och om Sverigedemokraternas politiska historia. Vi vill också rikta ett stort tack till Carina Ståhl Herrstedt ordförande i SD-kvinnor och David Bergquist ordförande i SD Nacka för att ni kom och höll era föredrag hos oss. Välkomna in att kika på lite bilder från denna kväll. 😀

  Med varma hälsningar från:
  Marie Axelsson Ahl ordförande Sverigedemokraterna Tyresö
  Yvonne Lindholm vice ordförande Sverigedemokraterna Haninge