Sverigedemokraterna i Tyresö vill inte ha en stenkross i Skrubba

Stockholm stad har i en remiss gett Tyresö kommun möjlighet att yttra sig om planerna att etablera en stenkross i Skrubba, som tillhör Stockholm. Kommunens tjänstepersoner är kritiska och lyfter bland annat risker för miljö, risker för skadliga utsläpp i dagvattnet, damm samt buller och störningar i bostadsområden i Tyresö. Den närmaste fastigheten beräknas vara endast 260 meter från krossen.

Skanska Industrial Solutions AB (Skanska) har inkommit med en ansökan till Miljöförvaltningen i Stockholms Stad om krossverksamhet på fastigheten Skrubba 1:1. Enligt ansökan kommer krossen hantera 1 000 000 ton sten per år. Det innebär cirka 190 in- och uttransporter per dygn under åtta års tid med aktivitet under tolv timmar per dag. Mottagning och inlastning kan dessutom ske dygnet runt.

Boende i Lindalen och Hanviken kommer att bli dubbelt drabbade av störningar från både en kross och byggnationen av ca 200 lägenheter i Amaryllisparken, som styrande politiker (MP, S och L) vill genomföra. Sverigedemokraterna vill bevara parken utan bostäder.

Tyresö kommun har idag en masshantering i Strand. Sverigedemokraterna vill avveckla den verksamheten så fort avtalet löper ut och under tiden ska inte masshanteringen utvidgas. Tyresö är en kommun med väldigt lite mark som kan anpassas för masshantering och då behöver massorna hanteras utanför kommunen.

Därför säger Sverigedemokraterna i Tyresö – Nej Tack! till en stenkross på tröskeln till Tyresö.