Angående Tyresö kommuns: Riktlinjer för uthyrning av tillfälliga genomgångsbostäder till nyanlända. | Sverigedemokraterna i Tyresö

Angående Tyresö kommuns: Riktlinjer för uthyrning av tillfälliga genomgångsbostäder till nyanlända.

Vid gårdagens kommunstyrelsesammanträde var en av beslutspunkterna: Riktlinjer för uthyrning av tillfälliga genomgångsbostäder till nyanlända.

Vi Sverigedemokrater tillsammans med andra oppositionspartier i Tyresö kommun var minst sagt negativa till det förslag som fanns och hade för avsikt att yrka avslag.

I samband med att det tidigare i veckan kom till medborgarnas kännedom hur förslaget som låg för beslut var utformat så blev det mer eller mindre en folkstorm mot dom styrande partierna i kommunen. Detta medförde nu att kommunstyrelsen ordförande Anita Mattsson (S) ett par timmar före kommunstyrelsen inkom med ett ordförandeförslag om återremiss med förslag på omfattande förändringar i det ursprungliga förslaget.

Då återremissen ställde krav på snävare och hårdare riktlinjer ställde sig oppositionspartierna inklusive vi Sverigedemokrater bakom återremissen.

När nytt förslag återkommer tar vi Sverigedemokrater i Tyresö ny ställning till de riktlinjer som då föreslås. Vi har vår sedan tidigare mycket strikta inställning till denna typ av särbehandlande riktlinjer och granskar denna typ av förslag hårt vid varje tillfälle sådana kommer på tal.