Angående beslut om planprogram Trollbäckens centrumstråk | Sverigedemokraterna i Tyresö

Angående beslut om planprogram Trollbäckens centrumstråk

Sverigedemokraterna i Tyresö genom Per Carlberg har i dag lämnat ett återremissyrkande i samband med Stadsbyggnadsutskottets beslut om antagande av planprogram för Trollbäckens centrumstråk.

Sverigedemokraternas inställning till utvecklingen av samhällen och tätorter rent generellt är att dessa ska få växa i ett mer balanserat tempo och mer självständigt än vad som är realitet idag. Tyresö specifikt har de senaste åren pressats in i en onaturlig befolkningstillväxt vilket i flera fall resulterat i att man bygget sönder tidigare idylliska och välfungerande områden.

Ni kan läsa återremissyrkandet i sin helhet genom att klicka på nedanstående länk (Återremissen i PDF format).

Återremissyrkande rörande Trollbäckens centrumstråk