Angående Björkbackens vård- och omsorgsboende. | Sverigedemokraterna i Tyresö

Angående Björkbackens vård- och omsorgsboende.

Nedläggningar av äldreboendet Björkbacken har under åren varit en fråga som berört. Sverigedemokraterna har tydligt tagit ställning för att inte lägga ner och flytta de äldre. Det var därför en stor vinst för Tyresös äldre att den styrande minoriteten (S, L, MP) annonserade att Björkbacken skulle bevaras. Dock visade det sig snart att det inte blir aktuellt med ett bevarande utan istället ser vi nu inriktningsbeslut om att endast 40 vård- och omsorgsplatser ska bli kvar medan stora delar av Björkbacken kommer användas till andra ändamål.

Under hösten och vintern utvecklades planerna på Björkbacken och det gick snart upp för oss att de styrande partierna i Tillsammans för Tyresö (S, L och MP) valt att förvandla Björkbacken genom att flytta ut de äldre, göra personalens anställningssituation minst sagt oklar samt att projektet ”Bevara Björkbacken” växte ekonomiskt från uppskattningsvis 12-35 miljoner till 200-250 miljoner kronor då minoritetsstyret vill riva ett av husen för att bygga ett helt nytt samt satsa stora summor på dyra speciallösningar som inte efterfrågats i verksamheten.

Vi ser det som ett stort svek att ”Tillsammans för Tyresö” nu planerar att slänga ut de boende från sina hem och utsätta personalen för den situation de nu ställs i. Vi Sverigedemokrater ser gärna ett bevarande, men det är inte vad som nu sker med Björkbacken. Detta är och förblir ett storskaligt prestigeprojekt som tyvärr kommer gå ut över de äldre och de anställda. Vi kan aldrig acceptera något sådant!

Nu står vi trots allt inför en situation där de boende på Björkbacken kommer spridas ut på övriga vård- och omsorgsboenden redan i år. Detta tror vi är mycket dåligt för både boende och personal. Ett förslag från Moderaterna om att låta de äldre bo kvar på Björkbacken till dess Forellen är färdigställt har lyfts i äldre- och omsorgsnämnden och efter noggrant övervägande har vi beslutat att stödja detta förslaget.