Årsmöte 2015 | Sverigedemokraterna i Tyresö

Årsmöte 2015

Den 18/1 avhöll Sverigedemokraterna Tyresö sitt årsmöte för 2015.
Mötesordförande var riksdagsman David Lång.
En ny ordförande och en utökad styrelse har valts för att fortsätta att bygga en ännu större kommunföreningen.

Styrelsen består av följande personer för det närmaste året:
Ordförande: Jörgen Bengtsson
Vice ordförande & kassör: Per Carlberg
Sekreterare: Henrik Mellström
Ledamöter: Anders Wickberg, Sandra Ekengren, Niclas Åberg & Sergiusz Lach
Suppleanter: Margonia Sälleberg, Sture Ericson & Linus Löf
Ett stort tack till alla medlemmar som offrade sin söndagsvila för att deltaga på årsmötet.