Årsmötet 2017 | Sverigedemokraterna i Tyresö

Årsmötet 2017

Den 11 februari, genomförde Sverigedemokraterna Tyresö sitt årsmöte för 2017.

Vi vill tacka alla medlemmar som närvarade och vi vill även passa på att tacka mötespresidiet, bestående av Jakob Eriksson (mötesordförande) samt Joakim Larsson (mötessekreterare).

Årsmötet och det därpå följande konstituerande styrelsemötet beslutade att välja följande personer till styrelsen för 2017:

Ordförande: Marie Axelsson Ahl
Vice ordförande: Anders Wickberg
Andre vice ordförande: Per Carlberg
Sekreterare: Henrik Mellström
Kassör: Leonid Yurkovskiy
Ledamot: Sandra Ekengren
Ledamot: Maud Hemberg
Ledamot: Felicia Eriksson Widberg
Ledamot: Sture Ericson
Suppleant: Ronnie Norén
Suppleant: Bjarne Vifell
Suppleant: Margonia Sälleberg

Ett stort grattis till alla i den nyvalda styrelse och lycka till under året.

Tillsammans med alla våra medlemmar och sympatisörer lägger vi grunden till nya framgångar 2017 och inte minst 2018.

styrelsen2

Felicia Eriksson Widberg finns inte på bild.