Bevara Björkbacken | Sverigedemokraterna i Tyresö

Bevara Björkbacken

Sverigedemokraterna ställer sig bakom upphävande av beslut om avveckling av Björkbackens vård- och omsorgsboende. Vi värnar starkt om kommunens äldreboenden och har allt sedan beslutsärendena om Björkbacken först kom upp på dagordningen arbetat aktivt mot ett nedläggande. Det är därför med stor glädje vi nu ser att bevarandet av Björkbacken blir verklighet.
Trots detta så ställer vi oss undrande till verksamhetens storlek framöver. Det har framkommit att verksamheten endast skall ha 40 platser vilket vi anser är allt för liten omfattning. Det är mer rimligt att återställa Björkbackens verksamhet till en nivå motsvarande 70-80 platser.
Vi ser även stora möjligheter att använda framförallt avdelningarna Viljan och Vitsippan (idag är avdelningarna boende för nyanlända migranter) som evakueringsavdelningar medan andra delar av Björkbacken renoveras/åtgärdas till en standard som motsvarar arbetsmiljöverkets standardkrav.