Bilbränder. Personrån. Otrygghet. Är det så vi ska ha det i Tyresö? | Sverigedemokraterna i Tyresö

Bilbränder. Personrån. Otrygghet. Är det så vi ska ha det i Tyresö?

 

Bilbränder. Personrån. Otrygghet. Är det så vi ska ha det i Tyresö?

Återigen har det brunnit bilar i misstänkt anlagda bränder under natten på flera platser i Tyresö. Under sommaren och början på hösten har brottsligheten eskalerat i Tyresö på ett sätt vi aldrig tidigare beskådat.

SD Tyresö lade redan 2013 för första gången motion om övervakningskameror i Tyresö och återkom med ny motion 2017 och trots att Tyresö kommun svarat att man utreder frågan har ingenting hänt.

Flera gånger har företrädare för SD Tyresö ställt interpellationer och frågor till kommunstyrelsens ordförande rörande tryggheten i Tyresö. Vid nästa kommunfullmäktige 20191024 ligger återigen en interpellation för besvarande om situationen i Tyresö.

SD Tyresö som enda parti har tagit fram ett flerpunktsprogram för ökad trygghet i Tyresö (läs mer i vår budget: Sverigedemokraternas Budget 2020 – Tyresö kommun)

Det vi kan konstatera är att det Socialdemokratiskt styrda minoritetsstyret i Tyresö inte verkar vara det minsta intresserad av att komma tillrätta med den eskalerande otrygghets- och våldsspiralen i Tyresö.

Läs mer om våra initiativ på vår hemsida under Vår Politik