Björkbacken, saga med ett sorgligt slut? | Sverigedemokraterna i Tyresö

Björkbacken, saga med ett sorgligt slut?

Björkbacken´s vård- och omsorgsboende,en saga med sorgligt slut?

När ärendet om Björkbackens vara eller inte vara blev en aktuell fråga under föregående mandatperiod beslutade Sverigedemokraterna att driva frågan om ett bevarande av Björkbacken. Erfarenhet och kunskap om verksamheten gjorde oss fast beslutna om att en renovering av verksamhetslokalerna var bättre än att lägga ner vilket var det alternativ som gavs.

Initialt fanns det två bud om kostnaderna, förvaltningens bedömning om 35 miljoner och ett uttalande från det nuvarande minoritetsstyret om att kostnaderna kunde vara avsevärt lägre, 12 miljoner.

Under det gångna året (2019) har kostnaderna och omfattningen av åtgärderna ökat lavinartat. När ärendet var uppe för beslut på kommunstyrelsens sammanträde 12 november presenterades och beslutade minoritetsstyret att bekosta ombyggnation av Björkdalen motsvarande 55 miljoner och Björkebo 38 miljoner, totalt alltså 93 miljoner kronor.

Då är inte kostnaderna för ett uppförande av nytt verksamhetshus (i stället för det befintliga sk vinkelhuset som minoritetsstyret inte anser kunna användas för verksamheten) som det idag inte finns någon siffra på men som troligen kommer kosta avsevärt mer.

Utöver detta så var ett annat argument tidigare att man inte vill flytta på de äldre från Björkbacken, detta överger nu Tillsammans för Tyresö. Tony Thorén (L) sa nyligen i ”Mitt i” att arbete ska påbörjas när alla äldre flyttat till det nya äldreboendet i Fornuddsparken 2020.

Allt detta sammantaget gör nu att vi Sverigedemokrater inte längre kan ställa oss bakom denna farsartade utveckling. Därför sade vi bestämt Nej till detta på kommunstyrelsesammanträdet.

Vi vill vara tydliga med att vi fortfarande anser den mest fördelaktiga lösningen vara att bevara den verksamhet som tidigare fanns. Lösa de mindre problem som behöver lösas för att verksamhetslokalerna ska vara godkända enligt arbetsmiljöverket. Björkbacken har alltid varit ett uppskattat boende och kan så förbli med rätt politiska beslut.