Demokratisynen på Kunskapsskolan | Sverigedemokraterna i Tyresö

Demokratisynen på Kunskapsskolan

Kunskapsskolan

Den 21/5 fick eleverna vid högstadiet genomföra ett EU-skolval på Kunskapsskolan Tyresö.

Efter detta val har vi blivit kontaktade av elever på skolan som berättat om hur skolan valde att lägga upp arbetet inför detta val:

Eleverna fick chans att ta del av material från sju av riksdagspartier samt piratpartiet, junilistan och feministiskt initiativ.
Ett partis material saknades, nämligen Sverigedemokraternas.

Eftersom varken junilistan eller feministiskt initiativ sitter i Europaparlamentet, riksdagen eller ens kommunfullmäktige i Tyresö är det en skandal att skolan valde att inte ha med information från Sverigedemokraterna medan man samtidigt gav utrymme åt dessa partier.

När elever ifrågasatta varför det inte fanns material från SD fick de till svar från lärare att ”bara demokratiska partiers material fanns utlagda”.
När det sen blev dags att lämna sin röst var det bara möjligt att välja mellan de partier som redan sitter i EU parlamentet. Elever som ville lägga sin röst på SD trots detta blev då tillsagda att de fick rösta på ”Annat parti”. Eleverna som vi talat med har uttryckt sin besvikelse över att valet kändes oinspirerat då man från lärarhåll så tydligt valt att markera mot just SD.

Tyvärr kommer detta inte som någon överraskning för dessa elever då delar av lärarkåren på skolan även vid flera andra tillfällen uttryckt sina negativa åsikter om Sverigedemokraterna.

Även om man möjligen kan hitta försvar för urvalet av röstalternativ (endast partier representerade i EU i dagsläget) är det ur demokratisk synvinkel helt oacceptabelt hur lärare väljer att under skoltid propagera mot och ljuga om vad SD står för och därigenom försöka skrämma sina elever.

I Skolverkets publikation från 2012 ”Politisk information i skolan” står det bland annat:” Olika åsikter och värderingar ska få komma till uttryck då skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram” samt ” Undervisningen ska vara saklig och allsidig”.

Det verkar som om stora delar av lärarkåren och ledningen på Kunskapsskolan valt att glömma bort detta.