Enkel fråga till Andreas Jonsson, socialnämndens ordförande | Sverigedemokraterna i Tyresö

Enkel fråga till Andreas Jonsson, socialnämndens ordförande

Enkel fråga till Andreas Jonsson, socialnämndens ordförande

Bakgrund till frågan:

Under valkampanjen kom det fram många äldre till oss och frågade hur vi ställer oss till utförsäljningen av äldrecentrum då de hört rykten via vänner och bekanta om att det finns långt framskridna planer på en sådan utförsäljning. Vårt svar till dessa personer blev att vi i Sverigedemokraterna är motståndare till detta.

Så min fråga lyder:

Har alliansen för avsikt att under denna mandatperiod sälja ut och privatisera Äldrecentrum i Tyreseö?

 

Per Carlberg
Sverigedemokraterna