EU valet står för dörren | Sverigedemokraterna i Tyresö

EU valet står för dörren

Jimmie

Med tre veckor kvar tills valet till EU parlamentet drar Sverigedemokraterna i Tyresö igång valkampanjen. Vi kommer att synas i Tyresö centrum men tyvärr inte i den utsträckning vi skulle önska pga våra privata arbeten. Flygbladsutdelningar kommer också ske de närmaste veckorna. Dock, det absolut viktigaste är att alla våra sympatisörer och medlemmar verkligen går och röstar d. 25/5. Vi får inte lämna över inflytandet över EU som tyvärr påverkar Sverige så mycket åt de övriga partierna.

Inför valet till Europaparlamentet försöker Socialdemokraterna göra en stor sak av att de röda partierna har möjlighet att bli största partigrupp i Europa­parlamentet under nästa mandat­period. Genom att ­hamra in detta vill man föra över den traditionella höger-vänster-konflikten även till europeisk poli­tik. Problemet är att detta inte går ihop.

Huruvida socialistiska partier eller borgerliga partier är i majoritet i Europaparlamentet är av liten betydelse då röda och blåa partier i Europaparlamentet i grunden tycker lika­dant om EU. För även om borgerliga partier varit i majoritet sedan ledamöterna började väljas direkt har socialister och borgerliga partier alltid sam­regerat. För tillfället är det EU-federalisten och den tyske social­demokraten Martin Schultz som är talman. Något liknande skulle givetvis aldrig hända i svensk poli­tik med socialdemokrater i opposition. Tittar man på hur de agerar i Europaparlamentet finner man att de två grupperna röstar likadant i så gott som samtliga omröstningar.

Det existerar ingen grund­läggande konflikt mellan socialdemokratin och de borgerliga partierna sett till Europapolitiken. Båda blocken vill öka EU:s budget, flytta över mer makt till Bryssel, är för att införa EU-­skatter och vill fortsätta utvidgningen av EU.

Detta understryker att vi i ­valet till Europaparlamentet inte har ett traditionellt höger-vänster-val utan här har vi ett block, ur svensk synvinkel, ­bestående av Social­demokra­terna, Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Kristdemokra­terna och Miljöpartiet.

Det är direkt oheder­ligt att gentemot väljarna försöka påskina att det skulle vara någon som helst avgörande skillnad mellan att rösta blått ­eller rött i valet i maj. En röst på Socialdemokraterna i valet till Europaparlamentet är i grunden även en röst för en borgerlig Europa­politik och vice versa.

Vi sverigedemokrater skiljer ut oss genom att vara det mest EU-kritiska alternativet. Vi säger principiellt nej till att vara med i en överstatlig union och vill i stället verka för att Sverige sluter frihandelsavtal med EU.

När vi den 25 maj väljer nya ledamöter till Europaparlamentet behövs Sverigedemokraterna mer än någonsin tidigare i Europa­parlamentet som en motvikt mot de dominerande federalistiska strömningarna.

RÖSTA SVENSKT!