Fastställd valsedel för val till kommunfullmäktige 2018. | Sverigedemokraterna i Tyresö

Fastställd valsedel för val till kommunfullmäktige 2018.