Fråga av Anders Wickberg (SD) angående övervakningskameror | Sverigedemokraterna i Tyresö

Fråga av Anders Wickberg (SD) angående övervakningskameror

Fråga av Anders Wickberg (SD) angående övervakningskameror ställd till kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S)

Frågan om övervakningskameror i Tyresö kommun har under lång tid förts och i juni 2017 lämnade Sverigedemokraterna in en motion om ökad kameraövervakning. I tjänsteutlåtandet ”Svar på motion angående ökad kameraövervakning i Tyresö” som lämnades i december 2017 framkom följande:

Därefter har vi inväntat resultatet av denna utredning och förväntat oss en redovisning av vilka åtgärder som kan vidtas. Detta i kombination med att upplevelsen av otrygghet i samhället rent generellt ökat samt att i det i närtid har förekommit ett antal uppmärksammade händelser i Tyresö kommun som aktualiserar frågan om kameraövervakning.

Det finns även i Tyresö kommun ett stöd för ökad kameraövervakning/trygghetskameror och vi tror att detta skulle vara till fördel för både polis, kommun och invånare om sådana finns i större utsträckning.

Med anledning av ovanstående frågar jag därför kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S):

När kommer denna genomgång/utredning vara färdig?

När kommer kommunens invånare och politiker få ta del av en sådan?

När kommer vi se ett aktivt arbete med att öka kameraövervakningen i Tyresö?

 

 Anders Wickberg