Fråga av Anders Wickberg (SD) till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) angående hur gången gick i samband med uppgrävningen av vägen vid El-tjänst AB (Vendelsövägen/Skogsängsvägen) | Sverigedemokraterna i Tyresö

Fråga av Anders Wickberg (SD) till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) angående hur gången gick i samband med uppgrävningen av vägen vid El-tjänst AB (Vendelsövägen/Skogsängsvägen)

Fråga av Anders Wickberg (SD) angående hur gången gick i samband med uppgrävningen av vägen vid El-tjänst AB (Vendelsövägen/Skogsängsvägen) ställd till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M)

Sverigedemokraterna har fått information av ägarna till El-tjänst AB, korsningen Vendelsövägen/skogsängsvägen, om hur de utan förvarning fick sin tomt, och tillfartsväg uppgrävd samt att de upplevde information och bemötandet som mycket bristfällig.

Enligt ägarna till El-tjänst AB fick de sedermera information om att grävarbetena skulle bli färdiga inom två veckor från startdagen något som sedan blev fyra veckor. Företagarna som finns bakom den blockerade vägen däribland Köttboden, Bagarboden, Möbelvaruhuset hela vägen upp till ICA Maxi har enligt uppgift lidit stora ekonomiska förluster. Uppgifter vi fått uppger exempelvis att ICA Maxi förlorat 20 % av sin dagliga omsättning.

 Med anledning av ovanstående frågar jag därför kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M):

 Hur kommer det sig att ärendet hanterades på detta sätt samt kommer de berörda företagarna få någon ersättning från Tyresö  kommun?

 

Anders Wickberg