Fråga av Anders Wickberg (SD) till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) angående informationsmöten vid byggande av modulbostäder | Sverigedemokraterna i Tyresö

Fråga av Anders Wickberg (SD) till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) angående informationsmöten vid byggande av modulbostäder

Fråga av Anders Wickberg (SD) till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) angående informationsmöten vid byggande av modulbostäder

Under de senaste åren har Tyresös invånare uttryckt missnöje över de spontana byggnationerna som har planerats och börjat förekomma. De massiva protesterna i Haninge kommun under februari 2016 visade tydligt på hur missnöjet kan urarta om kommunen inte ger adekvat information och medborgardialog i god tid. Jag skulle vilja se att de partierna som beslutar att bygga modulhus även står upp för sina beslut inför kommuninvånarna.

Med anledning av ovanstående frågar jag därför Fredrik Saweståhl:

Kommer kommunstyrelsens ordförande att förse kommuninvånarna med informationsmöten i god tid innan byggnationer av modulbostäder sker i deras lokalområden?

 

Anders Wickberg