Fråga av Per Carlberg (SD) angående marknadshyror ställd till kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) | Sverigedemokraterna i Tyresö

Fråga av Per Carlberg (SD) angående marknadshyror ställd till kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S)

Fråga av Per Carlberg (SD) angående marknadshyror ställd till kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S)

Under valrörelsen 2018 anklagades Sverigedemokraterna nationellt och i Tyresö kommun av Socialdemokraterna för att vilja införa marknadshyror. Något som Sverigedemokraterna aldrig haft för avsikt att införa och under valrörelsen kraftigt dementerade.

I samband med regeringsbildningen skrevs en sakpolitisk överenskommelse mellan regeringspartierna och samarbetspartierna Centerpartiet och Liberalerna där följande framgår: ”44. Reformera hyresmodellen. Fri hyressättning vid nybyggnation införs.” … ” En kommission ska kartlägga den varierande tillämpningen av lägesfaktorn mellan olika orter och föreslå lämpliga åtgärder från statens sida i de fall (på de orterna) det konstateras att lägesfaktorn inte beaktas i tillräcklig mån.”.

Sverigedemokraterna i Tyresö upplever det som märkligt att Socialdemokraterna ena stunden anklagar andra partier för att vilja införa marknadshyror för att i nästa stund själva anta en sakpolitisk överenskommelse som uppenbarligen innebär införande av marknadshyror.

Med anledning av ovanstående frågar jag därför kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S):

Har även Socialdemokraterna i Tyresö för avsikt att genomföra fri hyressättning på nyproduktioner i Tyresö?

Om så är fallet hur rimmar detta med tidigare löften till exempelvis hyresgästföreningen om att inte införa marknadshyror?

 

Per Carlberg