Fråga av Per Carlberg (SD) till kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) om testning av kommunens omvårdnadspersonal | Sverigedemokraterna i Tyresö

Fråga av Per Carlberg (SD) till kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) om testning av kommunens omvårdnadspersonal

Fråga av Per Carlberg (SD) till kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) om testning av kommunens omvårdnadspersonal.

Flera privata omsorgsföretag har under Covid-19 pandemin beslutat att masstesta sin egen personal i förebyggande syfte. Det borde enligt vår bedömning vara fullt möjligt att även göra detta på kommunens äldreboende och omvårdnadsverksamhet.

Det krävs dock att exempelvis Björkbackens chefer ges i uppdrag att starta upp sådan testning. Det finns idag lämpliga snabbtest av sådan modell som de privata verksamheterna använder (i princip ett stick i fingret).

Med anledning av ovanstående frågar jag därför Anita Mattsson:

Kommer Tyresö kommun införa sådana snabbtest på sin omvårdnadspersonal? Om inte varför?

Per Carlberg