Fråga av Per Carlberg (SD) till Socialnämndens ordförande Dick Bengtsson (M) om vad som händer på Björkbackens avdelning Vitsippan | Sverigedemokraterna i Tyresö

Fråga av Per Carlberg (SD) till Socialnämndens ordförande Dick Bengtsson (M) om vad som händer på Björkbackens avdelning Vitsippan

Fråga av Per Carlberg (SD) till Socialnämndens ordförande Dick Bengtsson (M) om vad som händer på Björkbackens avdelning Vitsippan

I maj 2016 kom information om att de äldre på avdelningen Vitsippan på Björkbackens vård- och omsorgsboende skulle flytta ut för att ge plats åt personer över 60 år med psykiskt funktionsnedsättning. De äldre flyttades till andra avdelningar eller andra vård- och omsorgsboenden men avdelningen blev aldrig tillgängligt för personer över 60 år med psykisk funktionsnedsättning. I stället har vitsippans lokaler använts av personalbemanningen inom kommunen.

Nu kommer till oss information om att vitsippan töms och att det i lokalerna nu i stället planeras för någon form av boende för migranter och att avdelningen nu alltså inte kommer användas alls för personer över 60 år med psykisk funktionsnedsättning.

Med anledning av ovanstående frågar jag därför Dick Bengtsson (M):

Är det som vi fått till oss att lokalerna töms för att ge plats åt nyanlända, asylsökande eller andra migranter?

 

Per Carlberg