Interpellation av Anders Wickberg (SD) om tryggheten i Tyresö 20190905 | Sverigedemokraterna i Tyresö

Interpellation av Anders Wickberg (SD) om tryggheten i Tyresö 20190905

Interpellation om den växande otryggheten i Tyresö

Under sommarmånaderna har vi återigen kunnat läsa om ökad oro och otrygghet i Tyresö kommun. Flera uppmärksammade händelser har under sommaren inträffat i Tyresö i form av bland annat bilbränder, rån och misshandel. De 5 mest förekommande typerna av händelser i Tyresö är enligt polisen misshandelbrandväpnat rånstöld och rattfylleri. Det eskalerande våldet och den otrygghet som detta medför i samhället är något som Sverigedemokraterna återkommande satt på dagordningen de senaste åren genom bland annat motion om kameraövervakning, interpellationer samt i vårt återkommande budgetarbete genom föreslaget om flerpunktsprogram för ökad trygghet i Tyresö kommun.

Så sent som i mars i år besvarades en interpellation ställd till kommunstyrelsen ordförande där svaret innehöll förhoppningar om att otryggheten skulle tas på allvar, bestämt och kraftfullt arbete skulle leda fram till ett tryggare Tyresö. Kommunstyrelsens ordförande skriver även i sitt svar att kameraövervakning av otrygga platser i kommunen skulle bli ett medel i deras kortsiktiga arbete.

Månaderna går och trots det verkar inte den Socialdemokratiskt styrda minoriteten komma ett steg närmare riktiga åtgärder för en ökad trygghet i Tyresö. Detta oroar oss på riktigt och får oss att ställa frågan om Socialdemokraterna överhuvudtaget är intresserade av att vår annars så fina kommun ska upplevas som säkert och tryggt.

Sverigedemokraterna ser det som av yttersta vikt att Tyresö kommun omedelbart gör allt som går för att öka sitt trygghetsskapande arbete.

Sverigedemokraterna vill med anledning av ovanstående ställa följande frågor till kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S):

  • När kommer kommunen genomföra riktiga åtgärder för att generellt öka tryggheten i Tyresö?
  • När kommer Tyresö kommun öka antalet kameraövervakade allmänna platser?
  • När kommer Tyresös invånare kunna uppleva att tryggheten i kommunen är återställd?

Anders Wickberg