Interpellation av Ronnie Norén (SD) om Björkbackens bevarande | Sverigedemokraterna i Tyresö

Interpellation av Ronnie Norén (SD) om Björkbackens bevarande

Interpellation av Ronnie Norén (SD) om Björkbackens bevarande ställd till kommunstyrelsen ordförande Anita Mattsson (S)

En viktig valfråga för många Tyresöbor under valåret 2018 var frågan om Björkbackens bevarande.

Inför det kommunala valet 2018 var också ett av Socialdemokraternas vallöften bevarandet av Björkbackens äldrecentrum. Vi Sverigedemokrater gick också till val på att bevara Björkbacken. Det har nu efter valet uppstått en hel del frågor kring bevarandet och innebörden av Socialdemokraternas vallöfte.

I dagsläget tycks det stå oklart hur omfattningen av Björkbackens verksamhet kommer att se ut framöver. Vad vi erfar har ett bevarande av Björkbackens äldrecentrum istället blivit en lösning där endast 40 platser är planerade att hållas öppna, något som kan tyckas rimma illa med ordet bevara.

Av den anledningen väljer vi att genom denna interpellation lyfta en fråga om det vallöfte som engagerat många Tyresöbor och som de nu upplever inte hålls av Socialdemokraterna och minoritetsstyret.

Sverigedemokraterna vill med anledning av ovanstående ställa följande frågor till kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S):

Hur många boende är det planerat för Björkbacken framöver?

Har det Socialdemokratiska minoritetsstyret planer på att renovera de toaletter som byggts fel och som arbetsmiljöverket anmärkt på?

Var har minoritetsstyret tänkt att de boende på Kastanjen och den tidigare avdelningen Syrenen ska evakueras till under renoveringen/ombyggnationen?

 

Ronnie Norén