Interpellation av Per Carlberg (SD) om eventuella återvändare från Islamiska staten (IS) ställd till kommunstyrelsen ordförande Anita Mattsson (S) | Sverigedemokraterna i Tyresö

Interpellation av Per Carlberg (SD) om eventuella återvändare från Islamiska staten (IS) ställd till kommunstyrelsen ordförande Anita Mattsson (S)

Interpellation av Per Carlberg (SD) om eventuella återvändare från Islamiska staten (IS) ställd till kommunstyrelsen ordförande Anita Mattsson (S)

Den senaste tiden har den allmänna diskussionen om personer som anslutit sig till Islamiska Staten (IS) i mellanöstern och nu vill hem varit intensiv efter att Islamiska Staten mer eller mindre har tillintetgjorts tack vare gemensamma internationella kraftansträngningar.

På grund av en svag regering under en längre tid har inte lagstiftning tagits fram trots att flera partier i riksdagen under de senaste åren lyft fråga om förbud mot samröre med och resor till organisationer som Islamiska Staten. Nu vill många av de som varit delaktiga i terrorsektens verksamhet i mellanöstern komma tillbaka till de land de rest ifrån. Utrikesdepartementet har tydligt uttryckt att det inte kommer erbjudas någon aktiv hjälp till dessa personer att återvända. Det förhindrar trots allt inte att dessa personer på ett eller annat sätt kommer att ta sig till Sverige och risken finns att en eller flera kommer till Tyresö kommun.

Av ovanstående anledningar föranleder det att fundera över hur väl rustad Tyresö kommun egentligen är att hantera denna situation. Det blir en direkt effekt av att regeringen inte redan på förhand tagit krafttag mot dessa individer genom lagstiftning att kommunerna kommer få hantera problematiken, troligen utan stöd från staten.

Sverigedemokraterna vill med anledning av ovanstående ställa följande frågor till kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S):

Kan kommunstyrelsen ordförande ge några garantier att återvändare från Islamiska Staten inte får hjälp av Tyresö kommun att bosätta sig i kommunen?

Hur väl förbered är Tyresö kommun för att hantera eventuella återvändare från Islamiska Staten som väljer att bosätta sig i kommunen?

Vilka förberedelser har Tyresö kommun tagit för att säkerställa att sådana personer inte kommer utgöra ett hot för kommunens invånare?

Vad kommer Tyresö kommun ta för åtgärder för att tillse så rättslig prövning av eventuella återvändande från Islamiska Staten blir realitet?

Per Carlberg