Interpellation av Per Carlberg (SD) om möjligheterna att informera om polismyndighetens insatser ställd till kommunstyrelsen ordförande Anita Mattsson (S) | Sverigedemokraterna i Tyresö

Interpellation av Per Carlberg (SD) om möjligheterna att informera om polismyndighetens insatser ställd till kommunstyrelsen ordförande Anita Mattsson (S)

Interpellation av Per Carlberg (SD) om möjligheterna att informera om polismyndighetens insatser ställd till kommunstyrelsen ordförande Anita Mattsson (S)

Det senaste året har polismyndigheten avancerat sina insatser mot organiserade kriminella personer och nätverk i Tyresö. Något som Sverigedemokraterna i Tyresö ser som mycket positivt och nödvändigt för att på sikt skapa ett tryggare Tyresö.

En tendens som dock blivit ganska tydlig framförallt senaste 6-8 månaderna är att vid de tillfällen polismyndigheten har utfört större insatser inom kommungränsen, är det numera mer regel än undantag att de kriminellt aktiva utföra vad som närmast skulle kunna betecknas som hämndaktioner mot civilsamhället. Detta i form av anlagda bränder i fastigheter och i stor utsträckning i bilar. Bland annat har hemsjukvården drabbats genom att deras bilar sats i brand vid Bollmora vårdcentral kort efter en större polisinsats i början på maj 2020.

Det finns idag ett antal verksamheter inom den kommunala verksamheten men även ute i civilsamhället som har en mycket viktigt funktion genom sin synlighet och uppmärksamhet på uppkomna händelser genom sitt arbete. Många gånger fungerar deras verksamhet även brottsförebyggande och ger ett stort bidrag till att stärka tryggheten i Tyresö.

Sverigedemokraterna vill med anledning av ovanstående ställa följande frågor till kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S):

  • I vilken utsträckning får Tyresö kommun information av polisen i samband med större insatser mot de mer organiserat kriminella i Tyresö och om sådan information når kommunen, förmedlas denna information vidare till exempelvis grannsamverkan, nattvandrare osv?
  • Finns det ett intresse hos kommunen att organisera en sådan informationsöverföring om den inte redan finns idag och kan vi då se något sådant inom en snar framtid?

 

Per Carlberg