Interpellation belysning vid bågskytteföreningens skjutplats | Sverigedemokraterna i Tyresö

Interpellation belysning vid bågskytteföreningens skjutplats

Interpellation belysning vid bågskytteföreningens skjutplats

Bågskyttarna i Tyresö bågskytteförening saknar ordentlig belysning vid utegymmet vid Wättinge gårdsväg. Vi har vid flera tillfällen noterat dessa skyttar utöva sin sport i dåliga förhållanden. Tyresö är en idrottsälskande kommun och vi bör därför åtgärda detta problem.

Till vår kännedom har bågskyttarna vid flertalet tillfällen fått byta plats för sitt idrottsutövande. Vi hoppas att kommunen kan ge bågskyttarna en fast tillvaro så att de får mer stabilitet i sin verksamhet och vet var de kan hålla hus även i framtiden.

Med anledning av ovanstående vill vi därför ställa följande frågor:

1: Är det tänkt att bågskytteklubben ska vara kvar på ängen vid utegymmet?

2: Om bågskytteklubben ska vara kvar på ängen vid utegymmet, kommer kommunen att tillfredsställa behovet av belysning så att bågskyttarna även under vår och höst får en möjlighet att skjuta.

 

Per Carlberg