Interpellation om bostadssituationen i Tyresö | Sverigedemokraterna i Tyresö

Interpellation om bostadssituationen i Tyresö

Interpellation om bostadssituationen i Tyresö

Det har nyligen rapporterats i ”Mitt I Tyresö” om hur Tyresö kommun under 2017 misslyckats med att ta emot 123 anvisningar av nyanlända migranter som kommunen erhållit. Det aktuella antalet anvisningar av nyanlända till Tyresö kommun 2018 är enligt migrationsverket 160 personer. Detta innebär att Tyresö kommun under 2018 inte bara skall komma ikapp utan även hantera de nya anvisningarna. Totalt skall 283 nyanlända migranter anvisas bostad.

Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Sawesthål uttryckte i samma artikel att ”Människor kan inte bo i luft och det finns inga bostäder” samt att ”Staten kan inte sitta och låtsas att människor bara kan pytsas ut i landet”. Trots detta har Tyresö kommun tagit beslut om att 25 % av de bostäder som Tyresö Bostäder förmedlar skall avsättas till nyanlända migranter de närmaste 3 åren samt att Tyresö kommun byggt fler dyra och kortsiktiga modullösningar på tre olika platser trots de kringboendes protester.

Enligt Tyresö Bostäders webbsida finns nu inga lediga lägenheter tillgängliga vare sig för ungdomar, seniorer eller andra invånare. Bostadskön växer i allt snabbare takt och trots detta avsätter man en fjärdedel av alla förmedlade bostäder till nyanlända migranter. Detta är något som drabbar barnfamiljer, ungdomar och andra kommunmedlemar som söker bostad i allmännyttans bestånd.

Sverigedemokraterna vill av den anledningen ställa följande frågor till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M):

  • Är det verkligen förenligt med kommunallagen att ställa grupp mot grupp på detta sätt och därigenom åsidosätta de egna kommunmedlemmarna?
  • Är det inte dags att dra i nödbromsen genom att neka de anvisningar som ges Tyresö kommun tills bostadssituationen återigen är stabil?
  • Är det verkligen Tyresö kommuns mening att de skattebetalande kommunmedlemmarna skall beskosta detta samtidigt som desamma i övrigt sätts i andra hand?

 

Anders Wickberg