Interpellation om de dåliga markförhållandena i kommunens hundrastgård | Sverigedemokraterna i Tyresö

Interpellation om de dåliga markförhållandena i kommunens hundrastgård

Interpellation om de dåliga markförhållandena i kommunens hundrastgård

2016 byggde kommunen en stor hundrastgård vid Wettinge Gårdsväg. En hundrastgård som var mycket efterlängtad av många hundägare. Hundrastgården har varit uppskattad även om det under åren tyvärr framkommit att många hundägare uttryckt missnöje över hur lerig marken i hundrastgården är, speciellt när det regnat.  Om det beror på det material som valts för markbeklädnaden eller om det beror på undermålig dränering är oklart.

Det borde gå att göra något åt situationen med den leriga hundrastgården så att den blir mer attraktiv att använda och många hundägare uppger att gräs av god kvalitet borde vara bättre.

Det vore tråkigt om hundrastgården med tiden blir allt mindre använd just på grund av en orsak som kan vara lätt att lösa.

Sverigedemokraterna vill med anledning av ovanstående ställa följande frågor till kommunstyrelsen ordförande Fredrik Saweståhl (M):

  • Har förvaltningen tidigare tittat på orsakerna till varför marken i hundrastgården är i så dåligt skick?
  • Kommer förvaltningen att åtgärda problemet med den undermåliga markbeklädnaden?
  • Vilka åtgärder kan man göra för att förbättra situationen med markbeklädnaden i hundrastgården?

 

Per Carlberg