Interpellation om hantering av islamistiska extremister som återvänt till Tyresö kommun | Sverigedemokraterna i Tyresö

Interpellation om hantering av islamistiska extremister som återvänt till Tyresö kommun

Interpellation om hantering av islamistiska extremister som återvänt till Tyresö kommun

Debatten om de så kallade IS resenärerna, personer som rest till mellanöstern för att delta aktivt på Islamiska Statens (IS) sida i olika terroraktiviteter, kan knappas ha undgått någon. Det har också rapporterats mycket om hur dessa personer återvänt till sina hemkommuner i Sverige och där fått både bostad, ekonomiskt stöd samt hjälp med arbete/sysselsättning.

Utöver detta så är dessa personer i princip alltid kraftigt radikaliserade med en våldsbejakande islamistisk extremistisk hållning. SÄPO har tidigare under 2017 särskilt gått ut med uttalanden om hur allvarlig denna situation är och med tanke på terrordådet på Drottninggatan i april finns det all anledning även för Tyresö kommun att ha ett aktivt arbete för att säkerställa säkerheten för de som bor och verkar i kommunen.

Sverigedemokraterna vill av den anledningen ställa följande frågor till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M):

  • Hur många personer som deltagit i terroraktiviteter i mellanöstern på Islamiska Staten (IS) sida har återvänt och bor i Tyresö kommun?
  • Hur har Tyresö kommun hanterat dessa personer som återvänt från IS?
  • Har Tyresö kommun bistått med bostad, arbete eller ekonomiskt stöd till någon av dessa personer efter hemkomst?
  • Har Tyresö något aktivt arbete för att säkerställa att dessa personer inte blir en fara för kommunmedlemmar och andra som verkar i Tyresö kommun?

 

Anders Wickberg