Interpellation om hur Tyresö kommun skall hantera odemokratiska yttringar | Sverigedemokraterna i Tyresö

Interpellation om hur Tyresö kommun skall hantera odemokratiska yttringar

Interpellation om hur Tyresö kommun skall hantera odemokratiska yttringar

Sverigedemokraternas ungdomsförbund, Ungsvenskarna, var tillsammans med övriga partieras ungdomsförbund den 5 december inbjudna till ett politiskt bokbord i Tyresö Gymnasium. Kvällen innan bokbordet har någon/några individer valt att klottra ner gymnasiets yttre väggar med hotfulla meddelanden riktade mot deltagande i bokbordet. Detta är inte första gången liknande händelser inträffar på Tyresö gymnasium i samband med politiska aktiviteter på skolan. En av Sverigedemokraternas aktiva inom ungdomsförbundet som också går på skolan har tidigare anmält mobbning på grund av partitillhörighet till skolans rektor utan att detta har tagits på allvar.

Skolans rektor har enligt den information vi fått oss tillhanda meddelat Ungsvenskarna att skolan inte kunde garantera Ungsvenskarnas säkerhet och därmed rekommenderat Sverigedemokraternas ungdomsförbund att inte delta på bokbordet. Detta tillsammans med bristande demokrati i klassrummen där lärare många gånger väljer att aktivt driva kampanj mot ett demokratiskt folkvalt parti gör oss Sverigedemokrater oroliga över demokratin i Tyresö kommun och dess verksamheter.

Sverigedemokraterna vill med anledning av ovanstående ställa följande frågor till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M):

  • Vad kommer kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl göra för att hantera dessa odemokratiska yttringar i Tyresö kommun?
  • Vad kommer Tyresö kommun göra för att säkerställa att demokratin och tryggheten stärks för partier och politiker i Tyresö kommunfullmäktige med tanke på att det nu är valår?

 

Per Carlberg