Interpellation om kontroll av tjuvfiske i Tyresö kommun | Sverigedemokraterna i Tyresö

Interpellation om kontroll av tjuvfiske i Tyresö kommun

Interpellation om kontroll av tjuvfiske i Tyresö kommun

Sverigedemokraterna har noterat att ett stort antal småfiskar ligger döda vid området mellan Långsjön och Tyresö-Flaten där många fiskar. Skadorna av tjuvfiske och systematiskt regelbrott är kända för de flesta och det är viktigt att kommunen arbetar för att upprätthålla reglerna kring bland annat fiskekort och reglerna kring storleken på den fisk som får behållas. För övrigt förekommer det också allt för ofta fiskare som använder sig av olagliga fiskemetoder såsom ryckfiske samt att de individuellt använder flera fiskespön samtidigt.

Vuxna och ungdomar från 16 år skall ha fiskekort vid fiske i insjöar. Utöver denna regel är följande förbjudet:

  • Fiske för annans räkning, eller kommersiell verksamhet.
  • Fiske med ståndkrok, sax eller annan förspänd mekanisk krok.
  • Fiske med skott- eller kastnät.
  • Fiske med pulsning eller liknande för fiskens inskrämmande i redskapen
  • Fiske med nät under is.
  • Fiske med s.k. Ryckare. (T.ex. drag med fast (ingjuten) krok).
    Att sälja fångad fisk.

Med anledning av ovanstående vill Sverigedemokraterna fråga Kultur- och fritidsnämndens ordförande Dick Bengtsson följande:

Finns det fisketillsynsmän eller annan personal som kontrollerar att de som fiskar mellan Långsjön och Tyresö-Flaten har fiskekort?

Finns det någon strategi för att hantera tjuvfiske i Tyresö?

 

Per Carlberg