Interpellation om möjligheterna att informera om polismyndighetens insatser | Sverigedemokraterna i Tyresö

Interpellation om möjligheterna att informera om polismyndighetens insatser

Per Carlberg har till kvällens kommunfullmäktige ställt en interpellation till kommunstyrelsen ordförande Anita Mattsson (S) om möjligheterna att kommunen genom samarbete med polismyndigheten kan informera samhällsnyttiga funktioner såsom kommunens nattvandrare, fältassistenter samt brottsförebyggande verksamheter såsom grannsamverkan mfl när polisen gjort större insatser mot kriminella nätverk i Tyresö. Detta för att öka förmågan till uppmärksamhet på exempelvis bilbränder, skolbränder mm efter sådana polisinsatser.

Läs frågan här: Interpellation om möjligheterna att informera om polismyndighetens insatser

Följ kommunfullmäktige här: https://secure.quickchannel.com/Qc/create/mainshow.asp?id=7vsxpc