Interpellation stopp för mottagande av migranter till Tyresö kommun | Sverigedemokraterna i Tyresö

Interpellation stopp för mottagande av migranter till Tyresö kommun

Interpellation stopp för mottagande av migranter till Tyresö kommun

Under förra kommunfullmäktigesammanträdet lyfte Sverigedemokraterna en debatt om boendelösningar för nyanlända i Tyresö och hur var fjärde hyresrätt ska gå till migranter. Då menade Fredrik Saweståhl på att vi i Tyresö ändå är ganska rimliga i och med att andra kommuner som Ekerö avsätter 100 % av lägenheterna till migranter och framför allt lade Fredrik en betoning på hur vi är tvungna att ta emot migranterna. Detta påstående ursäktar självklart inte på något vis Tyresös agerande i frågan, men ännu viktigare är att moderaterna på Ekerö och nu även Täby i praktiken går efter en Sverigedemokratisk politik i denna fråga.

Kommunstyrelsen på Ekerö beslutade nyligen att ge ordförande Adam Reuterskiöld i uppdrag att meddela Migrationsverket att Ekerö inte kommer att ta emot nyanlända som anvisats till kommunen under 2017. Adam Reuterskiöld menar också på att nyanlända i stället borde stanna på Migrationsverkets boenden. Täby var den andra kommunen som strax efter Ekerö inkom med ett liknande beslut.

Vi förstår att Moderaterna i Tyresö bedömer kommunernas situationer annorlunda, men det lyfter fortfarande frågan om det förslag som vi sverigedemokrater proponerar faktiskt är genomförbart trots att vi tidigare har fått höra hur vi är tvingade till mottagande och hur förslaget därför inte är relevant.

Med anledning av ovanstående vill Sverigedemokraterna fråga om Fredrik Saweståhl är villig att omvärdera kommunens möjlighet att följa Ekerös och Täbys exempel för att pröva lagen för flyktingmottagande.

 

Per Carlberg