Interpellation Tiggeriförbud | Sverigedemokraterna i Tyresö

Interpellation Tiggeriförbud

Interpellation Tiggeriförbud

Många av de tiggare vi ser i Sverige idag är beroende eller tvingade av kriminella organisatörer vilket missgynnar individerna såväl som samhället. Samtidigt har Sverige redan finansierat en integration för dessa människor i deras hemländer. Detta missbruk ska inte försörjas och därför uppmanar Sverigedemokraterna till att stoppa tiggeriet för tiggarnas och samhällets skull.

Vi anser att hårdare tag krävs då tiggeri i den formen som är märkbart mest omfattande idag, redan är förbjudet i Tyresö kommun. Detta enligt Tyresös lokala ordningsföreskrifter som i paragraf 12 säger ” Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om inte insamlingen utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning.

Frågan till kommunstyrelsens ordförande är följande.

  • Kommer Tyresö kommun omsätta dessa regelverk i praktiken?
  • Vilka konkreta åtgärder kommer tillämpas i sådana fall?

 

Niclas Åberg