Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående den nerlagda polisstationen | Sverigedemokraterna i Tyresö

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående den nerlagda polisstationen

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående den nerlagda polisstationen

Vi sverigedemokrater har fått många påstötningar från medlemmar, sympatisörer och vanliga medborgare angående nedläggningen av polisstationen i Tyresö. Den allmänna uppfattningen är att en kommun på över 40 000 invånare måste kunna erbjuda en polisstation.

En polisstation är en trygghet för våra kommuninvånare, en plats där man kan gå och få en fysisk kontakt med vårt närområde då du exempelvis råkan ut för brott. Det är en samhällsservice som kommuninvånarna har rätt till. Trygghet får kosta.

Tyvärr har samhällsutvecklingen gått mot mer otrygghet både i vårt land och i vår kommun under de senaste åren.

Det preventiva symboliska värdet av en polisstation får heller inte underskattas. Vi politiker i kommunen måste aktivt arbeta för en ökning av tryggheten genom bl.a. polisiär närvaro där vi anser en polisstation som hålls öppen och bemannad är en självklarhet.

  • kommer kommunstyrelsens ordförande agera kraftfullt för att få tillbaka polisstationen till Tyresö?
  • Vilka andra alternativ jobbar kommunen med för att trygga tillvaron för kommuninvånarna. Är patrullerande ordningsvakter ett alternativ för kommunen?

 

Tyresö 25 april

Per Carlberg