Kommunföreningsstyrelse | Sverigedemokraterna i Tyresö

Kommunföreningsstyrelse

SD Tyresö´s styrelse arbetar med att på olika sätt organisera den ideella föreningens verksamhet. Det kan handla om utbildningar för våra företrädare, hantera föreningens ekonomi samt anordna medlemsaktiviteter.

Styrelsen för Sverigedemokraterna Tyresö 2020 består utav följande personer:

Ordförande: Henrik Mellström

Vice ordförande: Per Carlberg

Andre vice ordförande: Anders Wickberg

Sekreterare: Jonathan Fritzdorf

Kassör: Bjarne Vifell

Ledamot: Jan Viderén

Ledamot: Ronnie Norén

Ledamot: Johan Carlsson

Ledamot: Jörgen Nilsson

Suppleant: Elisabet Mellström

Suppleant: Erik Edman