Kommunföreningsstyrelse | Sverigedemokraterna i Tyresö

Kommunföreningsstyrelse

SD Tyresö´s styrelse arbetar med att på olika sätt organisera den ideella föreningens verksamhet. Det kan handla om utbildningar för våra företrädare, hantera föreningens ekonomi samt anordna medlemsaktiviteter.

Styrelsen för Sverigedemokraterna Tyresö 2018 består utav följande personer:

Ordförande: Henrik Mellström

Vice ordförande: Per Carlberg

Andre vice ordförande: Anders Wickberg

Sekreterare: Jonathan Fritzdorf

Kassör: Bjarne Vifell

Ledamot: Maud Hemberg

Ledamot: Ronnie Norén

Ledamot: Johan Carlsson

Suppleant: Jörgen Nilsson