Kommunfullmäktigegruppen | Sverigedemokraterna i Tyresö

Kommunfullmäktigegruppen

Vi representerar Sverigedemokraterna i Tyresö kommunfullmäktige mandatperioden 2018-2022

Tyresö kommunfullmäktige har 51 ledamöter och 29 ersättare som väljs genom allmänna val vart fjärde år. Av dessa mandat besitter Sverigedemokraterna 6 ordinarie- och 3 ersättarplatser.

(Presenteras i den ordning de blivit invalda i kommunfullmäktige)

Ordinarie ledamöter

Per Carlberg
Gruppledare

Uppdrag:
Ledamot Kommunfullmäktige
Ledamot Kommunstyrelsen
Ledamot Stadsbyggnadsutskottet
Ledamot Hållbarhetsutskottet
Ersättare Kommunledningsutskottet

Anders Wickberg
Vice Gruppledare

Uppdrag:
Ledamot Kommunfullmäktige
Ledamot Kommunledningsutskottet
Ersättare Kommunstyrelsen
Ersättare Stadsbyggnadsutskottet
Ersättare Hållbarhetsutskottet
Styrelseledamot Tyresö Bostäder AB

Bjarne Vifell

Uppdrag:
Ledamot Kommunfullmäktige
Ledamot Arbetsmarknads- och Socialnämnden
Ersättare Barn- och Utbildningsnämnden

Ronnie Norén

Uppdrag:
Ledamot Kommunfullmäktige
Ledamot Äldre- och Omsorgsnämnden
Ersättare Byggnadsnämnden

Johan Carlsson

Uppdrag:
Ledamot Kommunfullmäktige
Ledamot Kultur- och Fritidsnämnden
Ersättare Arbetsmarknads- och Socialnämnden

Henrik Mellström

Uppdrag:
Ledamot Kommunfullmäktige
Ledamot Byggnadsnämnden

Ersättare

Sandra Ekengren

Uppdrag:
Ersättare Kommunfullmäktige

Jonathan Fritzdorf

Uppdrag:
Ersättare Kommunfullmäktige
Ledamot Barn- och Utbildningsnämnden
Ledamot Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden

Jörgen Nilsson

Uppdrag:
Ersättare Kommunfullmäktige
Ledamot Beredningen för medborgardialog och integration
Ersättare Äldre- och omsorgsnämnden
Ersättare Kultur- och fritidsnämnden