Kommunfullmäktigegruppen | Sverigedemokraterna i Tyresö

Kommunfullmäktigegruppen

Vi representerar Sverigedemokraterna i Tyresö kommunfullmäktige mandatperioden 2018-2022

Tyresö kommunfullmäktige har 51 ledamöter och 29 ersättare som väljs genom allmänna val vart fjärde år. Av dessa mandat besitter Sverigedemokraterna 6 ordinarie- och 3 ersättarplatser.

(Presenteras i den ordning de blivit invalda i kommunfullmäktige)

Ordinarie ledamöter

Per Carlberg

Anders Wickberg (Vice Gruppledare)

Bjarne Vifell

Ronnie Norén

Oliver Frimodig (Gruppledare)

Johan Carlsson

Ersättare

Henrik Mellström

Sandra Ekengren

Jonathan Fritzdorf