Kommunfullmäktigegruppen | Sverigedemokraterna i Tyresö

Kommunfullmäktigegruppen

Vi representerar Sverigedemokraterna i Tyresö kommunfullmäktige mandatperioden 2014 – 2018

Tyresö kommunfullmäktige har 51 ledamöter och 29 ersättare som väljs genom allmänna val vart fjärde år. Av dessa mandat besitter Sverigedemokraterna 4 ordinarie- och 2 ersättarplatser.

Ordinarie ledamöter

Per Carlberg

Henrik Mellström

Anders Wickberg (Gruppledare)

Sandra Ekengren

Ersättare

Daniel Johansson

Sture Ericsson