Kommunstyrelsen | Sverigedemokraterna i Tyresö

Kommunstyrelsen

Vi representerar Sverigedemokraterna i Tyresö kommunstyrelsen.

Tyresö kommunstyrelse har 13 ledamöter och 13 ersättare. Av dessa mandat besitter Sverigedemokraterna 1 ordinarie- och 1 ersättarplatser.

Ordinarie Ledamot

Per Carlberg

Ersättare

Anders Wickberg