Med anledning av felaktigt röstande från Sverigedemokraternas ledamot i Tyresös kommunstyrelse. | Sverigedemokraterna i Tyresö

Med anledning av felaktigt röstande från Sverigedemokraternas ledamot i Tyresös kommunstyrelse.

Under Tyresös kommunstyrelsesammanträde den 10/1 2017 behandlades en punkt ”§11 Anskaffning av paviljonger”, där kommunstyrelsens förslag till beslut var:

1. Ytterligare två paviljonger köps in till en beräknad utgift av 8,6 miljoner kronor.
2. Utgiften finansieras ur samlingsanslaget för sociala boenden i investeringsprogrammet.

Anledningen till varför kommunen vill köpa in dessa paviljonger är att:

Kommunen har ett stort behov av bostäder till olika grupper med sociala behov. Den nya bosättningslagen innebär att kommunen behöver ordna boende för ett antal nyanlända med permanent uppehållstillstånd.”

När Sverigedemokraternas fullmäktigegrupp i Tyresö behandlade denna fråga bestämde sig gruppen för att rösta nej till dessa modulbostäder vilket ligger helt i linje med vad vi alltid förespråkat på lokal-samt riksnivå.

När kommunstyrelsesammanträdet väl ägde rum röstade vår gruppledare tillika SD:s ende ledamot i kommunstyrelsen, inte nej till förslaget samt missade att reservera sig. Detta enligt honom själv på grund av stress och andra hälsoskäl.

Både styrelse och fullmäktigegrupp reagerade starkt mot detta och vid ett extrainkallat möte med samtliga meddelade gruppledaren att han avsäger sig alla förtroendeuppdrag som han innehar i kommunen. Anders Wickberg går in som tillförordnad ordförande tills kommande årsmöte.

Vi vill i förväg tacka för er förståelse och vill understryka att detta var en enstaka individs misstag samt att Sverigedemokraterna givetvis fortfarande säger nej till modulbostäder i Tyresö, vilket vi även kommer fortsätta driva parlamentarisk.