Möjlighet till ökad kameraövervakning i Tyresö utreds | Sverigedemokraterna i Tyresö

Möjlighet till ökad kameraövervakning i Tyresö utreds

Under föregående år har Tyresö bland annat fått uppleva upprepade bilbränder, vandalism i form av avföring som kletas på lekplatser och en skjutning vid Njupkärrs skola. Under en enstaka vecka föregående år registrerades totalt 38 ”händelserapporter” från polisens regionsledningscentral- RLC. Samtidigt registrerades under samma period, totalt 46 polisanmälningar i Tyresö kommun. Dessa berörde bland annat inbrott, misshandel och bilbränder. Detta är endast få exempel men ändå är det något som skulle anses ganska otänkbart för bara 15 år sedan.

Tryggheten i Tyresö måste återerövras. Hösten 2007 genomförde Brottsförebyggande rådet (BRÅ) en metaanalys som omfattade 41 studier om kameraövervakningens brottsförebyggande effekter. När studierna vägdes samman syntes en signifikant 16-procentig minskning av brottsligheten i de kameraövervakade försöksområdena jämfört med i de icke kameraövervakade kontrollområdena. Analysen visade en brottsminskning med 51 procent på parkeringsplatser, en minskning med 7 procent i centrum- och allmänna bostadsområden och en minskning med 23 procent i kollektivtrafiken.

Därför motionerade Per Carlberg om ökad kameraövervakning i Tyresö. Kommunfullmäktige ansåg motionen vara besvarad då Tyresö kommun vill utreda behoven av kameraövervakning för att öka tryggheten i Tyresö.

Nedan finns en artikel som publicerades den 14 december i Mitt i Tyresö:

”Kommunstyrelsen vill utreda om det behövs fler övervakningskameror i Tyresö. Förslaget kommer från Per Carlberg (SD) som tycker att tryggheten i kommunen försämrats under de senaste 15 åren.”

Övervakningskameror kan sättas upp i Tyresö