Motion av Per Carlberg (SD), Anders Wickberg (SD) och Bjarne Vifell (SD) om att avskaffa förturen för nyanlända migranter i den kommunala bostadskön | Sverigedemokraterna i Tyresö

Motion av Per Carlberg (SD), Anders Wickberg (SD) och Bjarne Vifell (SD) om att avskaffa förturen för nyanlända migranter i den kommunala bostadskön

Motion om att avskaffa förturen för nyanlända migranter i den kommunala bostadskön

Under oktober 2016 röstade ett oenigt kommunfullmäktige i Tyresö kommuns igenom ett beslut som innebar att var fjärde ledig hyresrätt ska gå till nyanlända migranter. Detta sker samtidigt som Tyresö kommun har bland länets längsta bostadsköer som ofta sträcker sig upp emot 12 år. Detta är naturligtvis orimligt gentemot Tyresös ungdomar som inte kan flytta hemifrån trots flera år i bostadskö, det är orimligt gentemot Tyresös alla nuvarande såväl som framtida barnfamiljer och det är orimligt i och med det ansvar som kommunen bär för invånarnas skattepengar.

Tyresö kommun ska arbeta för sina kommunmedlemmars välfärd och välstånd, att lägga så omfattande resurser på invandringspolitik är enligt oss helt fel prioritering. Detta beslut måste återkallas.

För de kommuninvånare som är i behov av bostad och som står i Tyresö bostäders ordinarie bostadskö kan det upplevas som djupt orättvist och stötande att bli förbigången.

Att ge nyanlända migranter förtur i den kommunala bostadskön skickar fel signal om vad som krävs för att de ska kunna anpassa sig till ett långsiktigt liv i Sverige. Förtur i bostadskön, utan några som helst krav, tar ifrån de nyanlända migranterna sitt ansvar för att själva kämpa för att få en hyresrätt. Vi bör ställa samma krav på en nyanländ som vi gör på våra egna medborgare.

Sverigedemokraterna har tidigare ställt en liknande motion och svaret som vi då fick var att de nyanlända migranterna inte får behålla bostäderna längre än etableringsperiodens två år, sedan måste migranterna själv ordna sin egen bostadssituation. Nu har det dock i en artikel i Mitt i Tyresö den 8 december 2018 framkommit att i Tyresö får migranterna behålla dessa bostäder vilket faktiskt medför att det blir en direkt gräddfil till bostäder som åsidosätter andra bostadssökande. Alltså en mycket orättvis behandling av Tyresös kommunmedlemmar.

Grundförutsättningen ska vara att samtliga lediga lägenheter ska gå till bostadskön och att de kommer samtliga bostadssökande till nytta utan särskilda gräddfiler för migranter. Därför skärper vi nu våra krav på att avsluta den pågående fördelningen av 25 % av lediga bostäder till nyanlända migranter. Vi vill trots det även kombinera detta med krav på att eventuella nya hyresavtal med nyanlända migranter endast skall gälla under de 2 första åren (etableringsperioden), sedan måste migranterna ordna sitt boende på egen hand. Det är fullt rimligt att migranter efter 2 år ska kunna lösa sitt egna boende.

Mot bakgrund av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna

att kommunen avskaffar regeln om att var fjärde ledig hyreslägenhet skall gå till nyanlända migranter

att eventuella nytecknade hyresavtal med nyanlända migranter villkoras med att endas gälla under de 2 första åren (etableringsperioden), därefter upphör hyresavtalen att gälla

 

Per Carlberg          Anders Wickberg          Bjarne Vifell