Motion av Per Carlberg (SD), Anders Wickberg (SD) och Bjarne Vifell (SD) om att polisanmäla ensamkommande migranter som fått sin ålder uppskriven för bidragsbrott | Sverigedemokraterna i Tyresö

Motion av Per Carlberg (SD), Anders Wickberg (SD) och Bjarne Vifell (SD) om att polisanmäla ensamkommande migranter som fått sin ålder uppskriven för bidragsbrott

Motion om att polisanmäla ensamkommande migranter som fått sin ålder uppskriven för bidragsbrott

Ensamkommande migranters ålder har under en tid varit en omdebatterad fråga. Många av dessa migranter saknar identitetshandlingar vid ankomst till Sverige och många av migranterna har påstått sig vara mellan 15 och 17 år gamla. Tidigt kom indikationer från våra nordiska grannländer att uppemot 80 procent av de som uppgett sig för att vara minderåriga i själva verket har varit vuxna. Det avslöjades i SVT:s Uppdrag granskning att ett systematiskt fusk med åldersbestämmelsen även finns i Sverige. Även utredningar från svenska Rättsmedicinalverket tyder på att en övervägande del av de som påstår sig vara minderåriga ljuger om sin ålder.

I Tyresö kommun ska vi behandla alla lika. Redan idag polisanmäler många kommuner inklusive Tyresö personer som försökt tillskansa sig försörjningsstöd på falska grunder. På samma sätt menar Sverigedemokraterna att vi ska göra gällande personer som får sin ålder uppskriven av migrationsverket. Att på detta sätt anmäla ensamkommande migranter för brott mot bidragsbrottslagen är något som redan idag görs av exempelvis Mariestad och Skurups kommuner och självklart ska Tyresö kommun följa deras exempel. Nyanlända migranter som ljuger om sin ålder för att framstå som yngre än vad de är innebär stora extrakostnader. Resurser för dessa personer hade kunnat gå till personer som är i verkligt behov av stödet.

Med hänvisning till ovanstående föreslås att fullmäktige beslutar:

att berörda nämnder i enlighet med motionens intentioner utreder möjligheterna till att Tyresö kommun ska verka för att polisanmäla ensamkommande migranter, som fått sin ålder uppskriven av migrationsverket, för bidragsbrott.

 

Per Carlberg          Anders Wickberg          Bjarne Vifell