Motion av Per Carlberg (SD) och Ronnie Norén (SD) om inköp av dagligvaror via internet till brukare inom hemtjänstverksamheten | Sverigedemokraterna i Tyresö

Motion av Per Carlberg (SD) och Ronnie Norén (SD) om inköp av dagligvaror via internet till brukare inom hemtjänstverksamheten

Motion om inköp av dagligvaror via internet till brukare inom hemtjänstverksamheten.

”Att beställa dagligvaror via internet hem till dörren är något som har blivit allt mer vanligt förekommande. Idag finns det även ett flertal kommuner som använder sig av internethandel för inköp av dagligvaror inom hemtjänsten. Istället för att hemtjänstpersonalen ska gå till en butik för att handla så beställer personalen tillsammans med den enskilde hem dagligvarorna som levereras direkt till hemmet.”

Detta kan man läsa i den utredning som Järfälla kommun gjorde i januari 2018. Utredningen medförde att Järfälla kommun tog beslut att pröva inköp av dagligvaror inom hemtjänstens verksamhetsområde. Utredningen visar på flertalet möjligheter och positiva aspekter med inköp via internet såväl som en del saker man behöver ta i beaktande vid ett eventuellt införande. Bland de främsta positiva aspekterna kan nämnas att inköp via internet kan underlätta för personalen, dels slipper de bära tunga matkassar och dels kan de spara tid och fokusera på omvårdnadsinsatser. Det har också visat sig minimera risken för borttappade betalkort och felköp då beställningen sker i direkt samverkan med brukaren.

Att få mer tid över till både direkt fysisk och psykisk omvårdnad av brukarna kan genom modellen för inköp av dagligvaror via internet ses som viktigt argument för införande. Den tid som går åt till att hemtjänstpersonalen ska gå till affären och handla kan i stället läggas på dels beställningen av dagligvaror tillsammans med brukaren samt på direkta omvårdnadsåtgärder som annars inte skulle hinnas med. Det har även visat sig att tidsåtgången per brukare har minskat vilket i vissa fall medfört minskade kostnader för kommunen

Vid ett införande behöver man dock ta hänsyn till att en del äldre vill följa med till butiken och handla dagligvaror. Utredningen föreslår därför att de personer som vill följa med och handla, fortsatt får göra det.

Det finns gott om utredningar ute i landets kommuner som visar på de positiva aspekterna av införande motionens förslag. Tyresö kommun skulle med fördel kunna ta del av och utgå ifrån de erfarenheter som finns som grund för att införa modellen framgångsrikt.

Sverigedemokraterna föreslår därför Kommunfullmäktige

Att  ge äldre- och omsorgsnämnden i uppdrag att insamla, ta del av samt utvärdera den samlade erfarenhet som finns runt inköp av dagligvaror via internet

Att  införa inköp av dagligvaror via internet inom hemtjänstens verksamhetsområde

 

Per Carlberg          Ronnie Norén