Motion om att avskaffa förturen för nyanlända migranter i den kommunala bostadskön | Sverigedemokraterna i Tyresö

Motion om att avskaffa förturen för nyanlända migranter i den kommunala bostadskön

Motion om att avskaffa förturen för nyanlända migranter i den kommunala bostadskön

Under oktober 2016 röstade ett oenigt kommunfullmäktige i Tyresö kommuns igenom ett beslut som innebar att var fjärde ledig hyresrätt ska gå till nyanlända migranter. Detta sker samtidigt som Tyresö kommun har bland länets längsta bostadsköer som ofta sträcker sig upp emot 12 år. Detta är naturligtvis orimligt gentemot Tyresös ungdomar som inte kan flytta hemifrån trots flera år i bostadskö, det är orimligt gentemot Tyresös alla nuvarande såväl som framtida barnfamiljer och det är orimligt i och med det ansvar som kommunen bär för invånarnas skattepengar.

Tyresö kommun ska arbeta för sina kommunmedlemmars välfärd och välstånd, att lägga så omfattande resurser på invandringspolitik är enligt oss helt fel prioritering. Detta beslut måste upplösas.

För de kommuninvånare som är i behov av bostad och som står i Tyresö bostäders ordinarie bostadskö kan det upplevas som djupt orättvist och stötande att bli förbigången. Särskilt påtaglig blir orättvisan då Tyresö bostäder ställer hårda krav på sina ordinarie hyresgäster i form av bland annat en långsiktig försörjningsförmåga samt avsaknaden av betalningsanmärkningar. Krav som inte ställts på de nyanlända som kommunen gett förtur till hyreskontrakt.

Att ge nyanlända förtur i den kommunala bostadskön skickar fel signal om vad som krävs för att de ska kunna anpassa sig till ett långsiktigt liv i Sverige. Förtur i bostadskön, utan några som helst krav, tar ifrån de nyanlända sitt ansvar för att själva kämpa för att få en hyresrätt. Vi bör ställa samma krav på en nyanländ som vi gör på våra egna medborgare.

Mot bakgrund av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna

Att kommunen avskaffar regeln om att var fjärde hyreslägenhet skall gå till nyanlända migranter

 

Anders Wickberg          Per Carlberg          Henrik Mellström          Sandra Ekengren