Motion om att inför äldreombudsman i Tyresö kommun | Sverigedemokraterna i Tyresö

Motion om att inför äldreombudsman i Tyresö kommun

Motion om att inför äldreombudsman i Tyresö kommun

Sverigedemokraterna ser mycket positivt på Tyresö kommuns pensionärsråd.
Vi ser det som en bra kanal för äldre att påverka sin vardag.
Vi anser dock att det borde vara lättare för alla pensionärer i Tyresö att få kontakt med kommunen för att ställa frågor eller komma med synpunkter.
En äldreombudsman skulle kunna tillgodose behoven bland de pensionärer som inte har fått göra sig hörda eller fått svar på sina frågor.

Äldreombudsmannen är till för både de äldre och deras anhöriga. Man ska kunna vända sig dit för frågor, önskemål eller synpunkter som rör kommunens äldreomsorg.
Äldreombudsmannen skall uppmärksamma eventuella brister och föreslå förbättringar för att på så sätt stärka de äldres inflytande över hur äldreomsorgen sköts i Tyresö.

Sverigedemokraterna yrkar:

  • att kommunen tillsätter en äldreombudsman med uppgift att lyssna till äldres frågor, önskemål och synpunkter.
  • att äldreombudsmannen har närvaro- och yttranderätt vid Socialnämndens sammanträden samt närvaro- och yttranderätt när Tyresö kommuns pensionärsråd sammanträder.

 

För Sverigedemokraterna

Per Carlberg          Henrik Mellström