Motion om att lämna Mälardalsrådet | Sverigedemokraterna i Tyresö

Motion om att lämna Mälardalsrådet

Motion om att lämna Mälardalsrådet

Sverigedemokraterna anser att Tyresö kommun bör lämna Mälardalsrådet. Redan nu finns det kommuner i länet som inte är medlemmar i Mälardalsrådet, exempelvis Lidingö, Danderyd och Täby. Även Österåker är i processen att lämna in sin begäran om utträde. Vi inser att kostnaderna för att vara medlem i Mälardalsrådet inte är särskilt höga i sammanhanget men det finns andra instanser där vi som kommun kan ta upp våra frågor gällande regionen. Exempelvis SKL och kommunförbundet Stockholms län.

Då SKL och kommunförbundet finns anser vi att Mälardalsrådet har spelat ut sin roll. Numera verkar det endast existera som ytterligare en social träffpunkt för politiker och för vår del har det varit svårt att fastställa vilken nytta Mälardalsrådet faktiskt har för Tyresö kommun.

Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna:

att: Tyresö kommun lämnar Mälardalsrådet.

 

För Sverigedemokraterna

Anders Wickberg          Per Carlberg          Henrik Mellström