Motion om att utöka de öppna träffpunkterna för pensionärer | Sverigedemokraterna i Tyresö

Motion om att utöka de öppna träffpunkterna för pensionärer

Motion om att utöka de öppna träffpunkterna för pensionärer

Många studier visar på vikten av socialt umgänge för de äldres välmående. Tyresö kommun borde beakta detta och försöka skapa de bästa förutsättningarna för att äldre i kommunen fritt ska kunna välja hur de vill interagera socialt.

I dagsläget erbjuder Tyresö kommun den så kallade seniorträffen i Trollbäcken som endast är öppen tre dagar i veckan. Det kan vara svårt för många pensionärer att ta sig till seniorträffen då den alltid äger rum i en och samma lokal och aktivitetsutbudet är inte särskilt varierande heller.

I och med att utbudet i dagsläget är så lågt vill vi att kommunen ska sträva efter något som mer liknar Haninge kommuns modell för träffpunkter för äldre. Detta är något som även pensionärsföreningarna i Tyresö har föreslagit. I Haninge kommun har man 9 träffpunkter för pensionärer som är utspridda över kommunen. Träffpunkterna är öppna 5-6 dagar i veckan och erbjuder en rad olika aktiviteter från kortspel, handarbetscafé och gympa till biokvällar och soppluncher.

Även om Haninge kommun nästan har dubbelt så stor befolkningsmängd som Tyresö, är utbudet på träffpunkter och aktiviteter betydligt mer än dubbelt.

Antalet kommunala träffpunkter:
Tyresö: 1
Haninge: 9

Totala antalet verksamma timmar i veckan per träffpunkt:
Tyresö: ca 8 timmar
Haninge: ca 35 timmar

Sverigedemokraternas förslag till kommunfullmäktige:

Att Socialnämnden ges i uppdrag att undersöka möjligheterna för att utöka antalet öppna träffpunkter för Tyresös pensionärer.

 

Anders B H Wickberg