Motion om bättre lek och aktivitetsmöjligheter för barn i Tyresö Centrum | Sverigedemokraterna i Tyresö

Motion om bättre lek och aktivitetsmöjligheter för barn i Tyresö Centrum

Motion om bättre lek och aktivitetsmöjligheter för barn i Tyresö Centrum

Sverigedemokraterna i Tyresö har uppmärksammats på att möjligheterna till lek och aktivitet för våra barn är mycket begränsad i Tyresö Centrum. Det finns förvisso ett mindre lekutrymme i dag men det ligger undanskymt och upplevs som mindre attraktivt.

Sverigedemokraterna tror att Tyresö centrum skulle bli avsevärt mer intressant att besöka för våra barnfamiljer om det också fanns goda möjligheter för barnen att aktiveras. Något som även skulle kunna kombineras med tillsyn av barnen i samband med att föräldrarna gör sina inköp.

Genom ett aktivt samarbete mellan Tyresö kommun och Skandia fastigheters centrumledning tror Sverigedemokraterna i Tyresö att detta skulle kunna bli verklighet.

Sverigedemokraternas förslag till kommunfullmäktige:

Att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att verka för en mer attraktiv lek och aktivitetsplats för barn i Tyresö Centrum.

Att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att verka för en möjlighet till kortare tillsyn av barnen, medan föräldrarna gör sina inköp i Centrum, genom samarbete mellan Tyresö kommun och centrumledningen.

 

Anders Wickberg