Motion om integrationsplikt för nyanlända | Sverigedemokraterna i Tyresö

Motion om integrationsplikt för nyanlända

”Svenska samhället bygger på grundläggande värderingar så som demokratiska principer och jämställdhet, värderingar som måste upprätthållas och värnas utan kompromisser. Svenska samhället bygger även på ett väl utbyggt välfärdssystem och socialt skyddsnät, som grundar sig på att människor arbetar och betalar skatt. Upprätthåller vi inte den ordningen kommer nuvarande system att urholkas och kollapsa. Det är viktigt att vi är tydliga med att alla måste bidra och att vi ställer samma krav på alla”.

Detta är något som vi Sverigedemokraterna ser som en självklarhet då vi anser att man ska ställa tydliga krav på att den som vill komma till Sverige skall integrera sig i samhället. Det gäller framför allt vikten av att lära sig svenska språket och att göra sig anställningsbar samt att komma i egenförsörjning. En viktig del i integrationen är att anpassa sig efter det svenska samhället och de normer och värderingar som gäller här. God förståelse och kunskap om vad som gäller i Sverige ökar möjligheten att komma in i det svenska samhället.

Integrationsplikten innebär att den migrant som inte vill ställa upp på de premisser som ställs upp inte heller ska få ta del av det svenska välfärdssamhället och vad det erbjuder fullt ut. Krav som ställs är bland annat obligatorisk samhällsorientering, utbildningsplikt, ökade aktivitetskrav under etableringstiden och riktiga ansträngningar att lära sig det svenska språket. Den migrant som inte ställer upp på detta får bland annat rätten till vissa ersättningar inskränkta samt att exempelvis kontraktstiden för etableringsboende sänks avsevärt.

Integrationsplikt har redan införts i andra kommuner såsom Vellinge. Landskrona och några till. Det finns även andra kommuner som infört varianter på integrationsplikt, mer eller mindre skarpa. Även i andra Europiska länder kommer nu krav på integrationsplikt för migranter.

Vi Sverigedemokrater i Tyresö tar nu detta på allvar och har därför lämnat in en motion om att införa integrationsplikt även i Tyresö.

Läs mer om vår politik på https://tyreso.sd.se/val-2018/ samt https://tyreso.sd.se/var-politik/

Vill du bli medlem i SD Tyresö anmäl dig här https://formular.sd.se/sd/medlemsansokan/