Motion om kameraövervakning på utsatta platser i Tyresö | Sverigedemokraterna i Tyresö

Motion om kameraövervakning på utsatta platser i Tyresö

Motion om kameraövervakning på utsatta platser i Tyresö

Det stora antalet brott på allmän plats som skett under senaste tid aktualiserar frågan om hur vi ska komma åt problemen med ökad kriminalitet och allmän otrygghet på Tyresös gator och torg.

Det finns numera ett behov av kameraövervakning i Tyresös utomhusmiljöer för att i första hand förebygga brott och öka möjligheten för polisen att kunna identifiera de personer som begår brott men också för att öka känslan av trygghet för de som rör sig utomhus i Tyresö.

Natten mot tisdagen den 19 mars utsattes äldrecentrum återigen för ett nattligt inbrott, detta trots att vakter regelbundet patrullerar området. Vi anser att kameraövervakning vid äldrecentrum är ett viktigt komplement till ronderande vakter och rättsväsende.

Sverigedemokraterna yrkar:

  • att kommunen utreder vilka utomhusmiljöer som har ett behov av övervakning och återkommer med förslag till kommunstyrelsen om kameraövervakning.
  • att äldrecentrum utrustas med nattlig kameraövervakning på utsidan byggnaden, för de boendes och personalens trygghet.

 

För Sverigedemokraterna i Tyresö

Per Carlberg          Henrik Mellström          Jörgen Bengtsson